Azize Reva Boynukalın

Resim, Akademisyen
Telefon / Email / Web / Facebook / Instagram /

Paylaş

1984 yılında Ankara’da doğdu.

2005 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu.  2009 yılında  Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Mesleki Resim-İş Eğitimi Bölümü’nde Yüksek Lisansını, 2014’de ise Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı.

Boynukalın halen, sanatsal üretimine ve akademik kariyerine  Sinop  Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak devam etmektedir.

 

Sanatsal Etkinlikler Kişisel Sergi:

 • “Kaşif” (2021)  Artsonline Webart Gallery , 0nline Sergi İzmir.
 • “Belirtisiz Nesne” (2020)  Casa Art Space Sanat Galerisi, Ankara.
 • “Entropi” (2020)  Sinop Kültür ve Sanat Merkezi Galerisi, Sinop.

 

Grup Sergileri:

 • “Did Youknow?” (2017) Pinola Galeri, Varna, Bulgaristan
 • “Metaphore in Design” Workshop, Escal Museo del Alcora, İspanya.
 • “Riskli Alanlar”, (2016), Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara.
 • “Anadolu”, (2016), Hacettepe Üniversitesi Sergi Salonu, Ankara.
 • “Aart Uluslararası Sanat Sempozyumu Sergisi”, (2021), Anadolu Üniversitesi.
 • “Kaygan Zemin”, (2017), Adım Sanat Galerisi, Eskişehir.
 • “Uluslararsı İran Türkiye Sanat Etkinlikleri Sergisi” (2015), Çağdaş Sanatlar Merkezi,
 • Ankara
 • “Küçük İşler” (2017) – Eskiz Tasarım Atölyesi Sergi Salonu, İzmir.
 • “Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Sanatta Yeterlik Sergisi” (2012) – Gazi
 • Üniversitesi, Ankara.
 • “Akdeniz Sanat Günleri” (2011) – Akdeniz Üniversitesi ,Antalya.
 • “Alaçatı 2. Genç Sanat Günleri” (2012) – Alaçatı, İzmir.
 • “Sanat Buluşması Karma Sergi”(2019) – Sinop Kültür Merkezi, Sinop.
 • “I. Uluslararası Mailart Bienali”(2016) –Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ

 

Sanat Anlayışı:

Çalışmalarımın amacı nesnelerin yapısını araştırırken  bir değerler dünyası oluşturabilmektir. Resim yapma sürecim, çelişkili yüzeyleri ve imgeleri bütünleştirme kaygısı ile ilerler.  Güncellenen görüntü karmaşasından bellekte izi kalan görseller, kimi zaman plastik yüzeylere kimi zaman dijital kolajlara dönüşmektedir. Bu çok katmanlı üretim sürecinde, resim kimyası da öne çıkan bir unsurdur. Farklı tekniklere yönelme, yeni teknikler keşfetme hevesi sanatı kendi  oyun alanıma dönüştürür. Yan yana gelmiş imgelerin  çelişkili hali resmin tekniğinde kendini gösterir. Üstü üste gelen boya katmanları, dirençli ve  dokulu bir yüzey oluşturmaktadır  fakat aynı zamanda yüzeyin  bir o kadar da şeffaf kalması amaçlanmaktadır. Resmin her aşamasında kaybolan imgeler, yoruma açık, değişken nesnelerdir. Bütün bu aşamaların temel amacı,  kalıplaşmış bakma alışkanlıklarına meydan okumaktır.

Parmenides’in her şey“bir” dir ve ayrılmaz bütündür anlayışına dayanarak, tüm katmanları iç içe görmeyi önerir. Hücre yapısı, gökyüzü, su altı ve topoğrafya sistemini oluşturan organizmaların doku ve niteliksel benzerlikleri üzerinde durur. Biçimin hangi elemente ait olduğunu söylemez. Göstermek yerine saklar, anlatmak ister de dili varmaz. Buna rağmen imgeler belirli hale gelinceye dek bakma süreci devam eder.

– – –

She was born in 1984 in Ankara. In 2005, she graduated from Atatürk University Kazım Karabekir Faculty of Education, Department of Painting Education.  She completed her master’s degree in Gazi University, Institute of Educational Sciences, Department of Painting Education in 2009.  In 2014, she completed her doctorate education at Gazi University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting.

Boynukalın continues its academic career as well as its artistic production. In this context, she works as a doctor lecturer at Sinop University. The artist still continues to work in his workshop in Sinop.

 

Solo Exhibitions:

 • “Explorer” (2021) Artsonline Webart Gallery, 0nline Exhibition İzmir.
 • “Unspecified Object” (2020) Casa Art Space Art Gallery, Ankara.
 • “Entropy” (2020) Sinop Culture and Art Center Gallery, Sinop.

         

Group Exhibitions:

 • “Did Youknow?” (2017) Pinola Gallery, Varna, Bulgaria
 • “Metaphore in Design” Workshop, Escal Museo del Alcora, Spain.
 • “Risky Areas”, (2016), Contemporary Arts Center, Ankara.
 • “Anatolia”, (2016), Hacettepe University Exhibition Hall, Ankara.
 • “Aart International Art Symposium Exhibition” (2021), Anadolu University.
 • “Slippery Ground”, (2017), Adim Art Gallery, Eskisehir.
 • “International Exhibition of Iran, Turkey Art Activities” (2015), Contemporary Arts Center, Ankara
 • Small Works ”(2017) – Sketch Design Workshop Exhibition Hall, İzmir.
 • “Gazi University Fine Arts Institute, Painting Proficiency Exhibition” (2012) – Gazi
 • University, Ankara.
 • “Mediterranean Art Days” (2011) – Akdeniz University, Antalya.
 • “Alaçatı 2. Young Art Days” (2012) – Alaçatı, İzmir.
 • “Art Meeting Mixed Exhibition” (2019) – Sinop Cultural Center, Sinop.
 • “I. International Mailart Biennial ”(2016) – Namık Kemal University, Tekirdağ

 

Artistic Perspective:

The purpose of my works creates a world of values while investigating the structure of objects. My painting process progresses with the concern of integrating contradictory surfaces and images. Images traced in memory sometimes turn into plastic surfaces or digital collages. Painting chemistry is also a prominent element in this multi-layered production process. Tendency to different techniques and eagerness to discover new techniques turn art into my own playground. The contradictions of the images juxtaposed also show themselves in the technique of painting. Overlapping paint layers create a resilient and textured surface.  But at the same time, it is aimed to keep the surface transparent. Images that are lost in every stage of the painting are representative and variable objects. At the core of all these stages is the challenge of stereotypical viewing habits. The painting suggests seeing all layers within each other, based on Parmenides’ understanding that everything is “one” and is inseparable. It focuses on the tissue and qualitative similarities of the organisms which are forming the cell structure, sky, underwater and topographic system. It does not tell what element the form is. It hides instead of showing it, whether to tell or not. Nevertheless, the process of looking continues until the images become apparent.

 

Artsonline'da Geçmiş Sergileri:

Video Klipler

Örnek İşler

3 Yorum

 • Ayşen Tabakoğlu
  3 Mayıs 2021

  Her ne kadar küçük ekranda görmek , gerçeğini görmekle kıyaslanamasa da kaşifimizin renkleri, imgeleri yine de beni mest etti. Sanatçımızın başarılarının devamını ve bir gün resimlerinin kendisini görebilmeyi diliyorum.

 • Zuhal Şipal
  8 Mayıs 2021

  Revacığım,
  Belki güzel çizemem, gönlümce boyayamam ama her yapılan resmi hayranlıkla izler ressamına imrenirim.Sergindeki resimlerin için ancak muhteşem diyebilirim.Hepsine tek tek defalarca baktım ,önce renklerine hayran oldum ,her bakışımda sanki yeni birşeyler gördüm .Ne güzel görüyor ne farklı hissediyorsun,ne güzel çiziyor ve ne güzel boyuyorsun tebrik ediyorum seni .Duygularına ,ellerine ,emeklerine sağlık.Yolun açık ve aydınlık olsun kızım…

 • Cihat Nurçin
  8 Mayıs 2021

  Harika çalışmalar kutlarım Reva 👏

Görüşünüz

ARTSONLINE WEB ART GALLERY – DORUK BİLİŞİM © 2020. Tüm Hakları Saklıdır.
Kişisel Verilerin Korunması