Belkıs Akdere

Seramik
Telefon / Email / Web / Facebook / Instagram /

Paylaş

Belkıs Akdere 1992 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 2016 yılında Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu.  2019 yılında Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Seramik Bölümü’nde tezli yüksek lisansını tamamladı.
Seramik alanında kişisel sergi açtı. Uluslararası sempozyumlarda yer aldı.  Ulusal ve Uluslararası pek çok karma sergilere katıldı.
Seramik  çalışmalarına Kahramanmaraş’ta devam etmektedir.


Belkıs Akdere was born in 1992 in Kahramanmaraş. She graduated from Dumlupınar University Fine Arts Faculty Ceramics Department in 2016.

In 2019, she completed her master’s degree with thesis at Uşak University, Social Sciences Ceramics Department.

She opened a personal exhibition in the field of ceramics. She took part in international symposiums. He participated in many national and international group exhibitions.

She continues her ceramic works in Kahramanmaraş.


Belkıs Akdere wurde 1992 in Kahramanmaraş geboren. 2016 schloss sie ihr Studium an der Keramikabteilung der Fakultät für Bildende Künste der Dumlupınar-Universität ab.

2019 schloss sie ihr Masterstudium mit Abschlussarbeit an der Universität Uşak, Fachbereich Sozialwissenschaften Keramik ab.

Sie eröffnete eine Personalausstellung im Bereich Keramik. Sie nahm an internationalen Symposien teil. Er nahm an vielen nationalen und internationalen Gruppenausstellungen teil.

Sie setzt ihre Keramikarbeiten in Kahramanmaraş fort.

Artsonline'da Geçmiş Sergileri:

Video Klipler

Örnek İşler

Görüşünüz

ARTSONLINE WEB ART GALLERY – DORUK BİLİŞİM © 2020. Tüm Hakları Saklıdır.
Kişisel Verilerin Korunması