Deniz Karakurt Şekerci

Resim
Telefon / Email / Web / Facebook / Instagram /

Paylaş

Antalya

1979 yılında Denizli’de doğmuştur.

2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünden birincilikle mezun olmuştur.

2007 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde “İçe Kapanışa tepki, Ruhsal birikim ve sonuçlarının plastik sanatlar bağlamında figüratif yorumlamaları” konulu Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.

Kişisel sergilerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası bir çok sergi ve çalıştaylarda yer almıştır.

Özel koleksiyonlarda da ve yarışmalarda ödülü bulunan  sanatçı, çalışmalarını Antalya’daki atölyesinde sürdürmektedir.

Ödüller:

 • İf-Art ‘’24 Kasım ‘’resim yarışması, Özel ödül, İf-Art Koleksiyonu 2020
 • Saküder ‘’Evde Kal Türkiyem’’resim yarışması, jüri özel ödülü, 2020
 • BAAF Resim Yarışması, İstanbul Antik Art Fair ödül sergisi, 2020
 • İF-ART Emel- Orhan Karadoğan Koleksiyonu, Öğretmenimle El Ele resim yarışması 3., 2020
 • Bahattin Tatiş resim yarışması, Sergilenme
 • Kahramanmaraş Üniversitesi, Resim Yarışması, 3.Lük
 • Akdeniz Üniversitesi, Resim Yarışması, 1.lik
 • “Antalya’nın Tarihi Yapıları” resim yarışması, 1.lik ödülü

Sanat Anlayışı:

Bir imge ile başlayan yolculuğu çetrefilli yollardan geçerek,  devam ederken aslında kendi yüreğinin derinliklerinde son bulmaktadır. Resimlerindeki imgeler görünenin ötesinde tinsel fotoğrafının biçim üzerindeki  izdüşümüdür aslında. Resimlerindeki sert ve agresif çizgiler zaman zaman durağan yüzeyin önüne çıkar. Başkaldıran ve hep bir derdi olan ve metaforik olarak kullandığı imgeler figürler zaman zaman sakin zaman zaman da hüzünlüdür. Bazen yüzeydeki fovist renkler çizgilerle kavga ederken bir anda dinginliğe ulaşmaktadır. görülür.

About Her Art:

It is not wrong to evaluate Deniz Karakurt (Şekerci), who is among the representatives of contemporary art, as an expressionist. Her journey which begins with an image goes through the complicated ways and finally ends in the depths of her own heart. The images in her paintings are in fact the projection of her own spiritual photography beyond the visible. The hard and aggressive lines in her paintings are sometimes seen in front of the stable surface.Rebellious and always afflicted  images that she metaphorically uses are sometimes calm and sometimes sorrowful. Sometimes the fovist colors on the surface fights with the lines and then suddenly reaches the serenity.

Sergiler:

 • 2020 Alpek Sanat Galerisi, Antalya ”Empati” karma sergi
 • 2020 AIAPI-UNESCO Human Rights,The future’s shape,women can save the word exhibition,İtalya
 • 2020, Contemporary.p.art “Sanat Sınırları Sevmez” uluslarası karma sergi
 • 2020, Usart, Cumhuriyetin Renkleri, Uluslararası sergi, Karacasu
 • 2020, Portakal Çiçeği Uluslarararası Plastik Sanatlar Kolonisi, Bulaşıcı Olan İiyiliktir Proje sergisi, Ankara
 • 2020, Galery Covid,”Alametifarika” karma sergi
 • 2020, Tam Sanat, Dünya Sanat Gününde Evde Kal., Online karma sergi
 • 2020 “Şapşal” Kişisel sergi, Kadıköy sineması fuaye, İstanbul
 • 2019 Galeri T, Karma sergi, ANTALYA
 • 2019 Akdeniz Üniversitesi 20. Yıl mezunlar sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi
 • 2019 ALPEK MİMARLIK, Karma sergi, Antalya
 • 2017 Aksu köy okulları kapsamında farkındalık temalı Kişisel sergi, Alaylı, Aksu, ANTALYA
 • 2016 Dünya Kadınlar Günü, Karma sergi- Antalya
 • 2014 Antalya Mimarlar Odası, Buluşma Sergisi, ANTALYA
 • 2011 Antalya Mimarlar Odası, Buluşma Sergisi, ANTALYA
 • 2009 Antalya Mimarlar Odası, Buluşma Sergisi, ANTALYA
 • 2007, Artpark Sanat Galerisi Kişisel sergi – ANTALYA
 • 2006 Abiko Internaonal Open Air Exhibion, Installation art – JAPONYA
 • 2004 Hasanoğlan Sanat Bayramı, Sanat Çalıştayı, 04- 30 haziran 2004- ANKARA
 • 2003 “Dünya Barış Günü” performans çalışması, Antalya
 • 2003 kaleiçi “Kültürel Miras Çağdaş Sanat” katılımcı sanatçı-Antalya
 • 2002, Antik Kentte Çevresel Sanat, grup sergisi — Olympos, ANTALYA
 • 2002, Experimentelle Kuntsin Der Ankstand “Olympos” Galerie ın der KULTUR SCHEUNE HOF AKKERBOOM, KİEL- GERMANY(Almanya)
 • 2002 T.C. Kültür Bakanlığı, Antalya Devlet Opera ve Balesi” Kamelyalı Kadın” gösterimi, realizasyon çalışması
 • 2002 T.C. Kültür Bakanlığı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ”Aşk İksiri” gösterimi, realizasyon çalışması

Exhibitions:

 • 2020 Alpek Art gallery, Antalya “Empathy” group exhibition
 • 2020  AIAPI-UNESCO Human Rights, The future’s shape, women can save the word exhibition, Italy
 • 2020, Contemporary.p.art “Art Does Not Like Boundaries” international group exhibition
 • 2020, Usart, Colors of the Republic, International exhibition, Karacasu
 • 2020, Orange Blossom International Plastic Arts Colony, Contagious Is Good Project exhibition, Ankara
 • 2020, Galery Covid, “Alametifarika” group exhibition
 • 2020, Full Art, Stay Home on World Art Day, Online group exhibition
 • 2020 “Sapşal” Solo exhibition, Kadıköy cinema foyer, Istanbul
 • 2019 Galeri T, Group exhibition, ANTALYA
 • 2019 Akdeniz University 20th Year Alumni Exhibition, Faculty of Fine Arts
 • 2019 ALPEK ARCHITECTURE, Group exhibition, Antalya
 • 2017 Aksu Village Schools, Alaylı, Aksu, ANTALYA
 • 2016 International Women’s Day, Group exhibition – Antalya
 • 2014 Antalya Chamber of Architects, Meeting Exhibition, ANTALYA
 • 2011 Antalya Chamber of Architects, Meeting Exhibition, ANTALYA
 • 2009 Antalya Chamber of Architects, Meeting Exhibition, ANTALYA
 • 2007, Artpark Art Gallery Personal Exhibition – ANTALYA
 • 2006 Abiko Internaonal Open Air Exhibion, Installation art – JAPAN
 • 2004 Hasanoğlan Art Festival, Art Workshop, 04-30 June 2004- ANKARA
 • 2003 “World Peace Day” performance work, Antalya
 • 2003 Kaleiçi “Cultural Heritage Contemporary Art” participating artist-Antalya
 • 2002, Environmental Art in the Ancient City, group exhibition – Olympos, ANTALYA
 • 2002, Experimentelle Kuntsin Der Ankstand “Olympos” Galerie in der KULTUR SCHEUNE HOF AKKERBOOM, KİEL- GERMANY (Germany)
 • 2002 T.C. Ministry of Culture, Antalya State Opera and Ballet “Woman with Camellia” screening, realization work
 • 2002 T.C. Ministry of Culture, Antalya State Opera and Ballet “Elixir of Love” screening, realization work
 • 2002 World Nurses Day, Personal Exhibition – ANTALYA

Artsonline'da Geçmiş Sergileri:

Video Klipler

Örnek İşler

Görüşünüz

ARTSONLINE WEB ART GALLERY – DORUK BİLİŞİM © 2020. Tüm Hakları Saklıdır.
Kişisel Verilerin Korunması