Ersin Kayıkçı

Resim, Eğitmen
Telefon / Email / Web / Facebook / Instagram /

Paylaş

Ersin Kayıkçı

Görsel Sanatlar Öğretmeni Ersin Kayıkçı 16 Mart 1982’de Antakya’da doğmuştur.

1999 yılında Antakya lisesinden mezun olan Kayıkçı, 2001 de Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliğine girmeye hak kazanır. Aynı bölümden 2005 yılında mezun olur. 2006 yılında Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak görevine atanır. Kars, Kilis, Antakya, Balıkesir ve İzmir’de illerde öğretmen olarak görev yapmıştır. Halen Bornova Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezinde Öğretmenliğine devam etmektedir. 2021 de Düzce Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Sanat Alanı yüksek lisansını tamamladı.

Biography

Art Teacher “Ersin Kayıkçı” was born on March 16, 1982 in Antakya. After graduating from Antakya High School in 1999, Kayıkçı was entitled to enter the Painting Teaching Department of Mustafa Kemal University Education Faculty in 2001. He graduated from the same department in 2005. He was appointed as a Visual Arts Teacher in 2006. She worked as a teacher in Kars, Kilis, Antakya, Balıkesir and İzmir. She still continues her profession as a teacher in “İzmir-Bornova Şehit Fatih Satır Science and Art Center” where gifted students are educated. In 2021, she completed her master’s degree in Düzce Fine Arts Institute Painting Art.

 

Sergiler:

 • 2005 “9 kavram” Mezuniyet karma resim sergisi-ANTAKYA
 • 2006 “Eski kent yeni kent üzerine”  kişisel sergi-KARS
 • 2006 İnönü Üniversitesi 1. Resim yarışması, Sergileme-MALATYA
 • 2008 “Libin evler” kişisel sergi-KİLİS
 • 2008 İnönü Ünv. 3. Resim yarışması, Sergilme- MALATYA
 • 2010 Çağdaş Renkler İzmir Karma Resim Sergisi-İZMİR
 • 2017 Bedriye Fidan Kadın ve Renk Resim Yarışması, Sergileme
 • 2018 01-10 Ekim ‘Sıfır Noktası’ Karma resim sergisi-DÜZCE
 • 2018 7-13 aralık 3. Orontes sanat çalıştayı ve sergisi-ANTAKYA
 • 2019 Posta Sanatı Bienali, KARS
 • 2019 11 Kasım WIACAMP 10. Yıl “ATAYA SAYGI” uluslararası resim sergisi, ESKİŞEHİR
 • 2019 15 Mayıs ‘Sıfır Noktası 2’ karma resim sergisi-DÜZCE
 • 2019 24 Ekim 14 Kasım, Cumhuriyet, Karma resim sergisi, DÜZCE
 • 2020 24 Haziran, Koronayla Hayat, Sanal Karma Resim Sergisi- ONLİNE
 • 2020 28 Ocak, Türk Ressamlar Sergisi, PLOVDİV
 • 2020 18. Geleneksel İTK Ulusal Resim Yarışması, sergileme- İZMİR
 • 2020 28 Kasım- 24 Aralık Sonsuz Ayna-Karma Sergisi-ANKARA

 

Exhibitions:

 • 2005 “9 Kavram” Graduation Group Painting Exhibition-ANTAKYA
 • 2006 “Old town on new town” personal exhibition-KARS.
 • 2006 İnönü University 1st Painting Competition, Exhibition-MALATYA.
 • 2008 “Libin houses” solo exhibition-KİLİS.
 • 2008 İnönü Unv. 3. Painting Contest, Exhibition – MALATYA.
 • 2010 Contemporary Colors İzmir Group Painting Exhibition-İZMİR.
 • 2017 Bedriye Fidan Women and Color Painting Competition, Exhibition
 • 2018 01-10 October ‘Zero Point’ Group Painting Exhibition-DUZCE.
 • 2018 7-13 December 3. Orontes art workshop and exhibition-ANTAKYA.
 • 2019 Postal art biennial, KARS.
 • 2019 11 November WIACAMP 10th Anniversary “RESPECT TO ATAYA” international painting exhibition, ESKİŞEHİR.
 • 2019 May 15, ‘Zero Point 2’ group painting exhibition-DUZCE.
 • 2019 24 October 14 November, Cumhuriyet, Group Painting Exhibition, DUZCE.
 • 2020 24 June, Life with Corona, Virtual Group Painting Exhibition- ONLINE.
 • 2020 28 January, Turkish Painters Exhibition, PLOVDIV.
 • 2020 18th Traditional İTK National Painting Competition, exhibition- İZMİR
 • 2020 28 November- 24 December, Sonsuz Ayna-Group Exhibition-ANKARA

 

Artsonline'da Geçmiş Sergileri:

Video Klipler

Örnek İşler

Görüşünüz

ARTSONLINE WEB ART GALLERY – DORUK BİLİŞİM © 2020. Tüm Hakları Saklıdır.
Kişisel Verilerin Korunması