Fatoş Kolsuz

Resim
Email / Web / Facebook / Instagram /

Paylaş

Aydın’da doğdu.

2003 yılındaTürk resim sanatı, Yağlıboya, Akrilik. Minyatür sanat, Guaj boyama tekniği. Hat sanatı, Temel sanat eğitimi, Desen konularında M.E.Bakanlığına bağlı bir okulda eğitim aldı.

Yıldız Tanan sanat evinde desen ve karakalem; Özbaşakçı sanat evinde karakalem dersleri, yağlı boya teknikleri alarak uzun yıllar resim çalışmalarına devam etti.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok sergi ve çalıştaylara katıldı.

Renklerde yaşamak ve Özgür Yürekler olarak kişisel sergiler açtı.

Gesam üyesi olup,  halen kendi ev atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir

Sergiler:

 • 2019                  2. Uluslararası Basma fistan giyerim Çalıştayı
 • 2018                  1. Uluslararası Basma fistan giyerim Çalıştayı
 • 2015 Mart        1.Uluslararası dünya kadınlar günü resim Çalıştayı
 • 2020 Mart        Gesam Malatya sergisi Malatya
 • 2019 Ekim        Art. Karadeniz rüzgarı İstanbul
 • 2019 Mart        Art. ANKARA 5.çağdaş sanat fuarı Ankara
 • 2019 Mart        Art. ANKARA 5.çağdaş sanat fuarı Ankara
 • 2018                  Kadınlar günü sensiz olmaz Ankara sergisi
 • 2017                  Sanat elçileri sergisi Ankara
 • 2017 Mart        8 Mart dünya kadınlar günü Karadeniz / Ereğli
 • 2016 Kasım      Dikenli Sarmaşıklar   uluslararası sergi Urfa
 • 2016 Haziran   Bulgaristan resim sergisi Bulgaristan
 • 2015 Kasım      Kışa merhaba özbaşakçı resim sergisi Karadeniz / Ereğli
 • 2014                 1.Umuda yolculuk resim sergisi İstanbul
 • 2013 Ekim        Ekim Geçidi Cumhuriyet sergisi Karadeniz / Ereğli
 • 2013 Mart       8 Mart kadınlar günü sergisi İstanbul
 • 2012 Ekim       Ekim geçidi  sergisi Karadeniz /  Ereğli
 • 2012                 Özbaşakçı Safranbolu sergisi Safranbolu
 • 2012                 Kırmızı Beyaz Zafer sergisi İstanbuL
 • 2012                 Bahara Merhaba sergisi. Karadeniz / Ereğli
 • 2010                 43 yaş 43 eser sergisi İstanbul
 • 2009                 Sesan sergisi Eskişehir
 • 2009                 Bahara merhaba Karadeniz / Ereğli
 • 2009                 50 Sanatçı 50 eser İstanbul
 • 2006 Ekim       Cumhuriyet sergisi Karadeniz / Ereğli
 • 2006 Mayıs     Özbaşakçı resim sergisi
 • 2005 Mayıs     Özbaşakçı resim sergisi
 • 2004 Mayıs     Özbaşakçı resim sergisi

Kişisel Sergiler:

 • 2014 Mart         Renklerde Yaşamak
 • 2017 Mart         Özgür Yürekler  

Fatoş Kolsuz  was born in Aydın.

She started Turkish painting in 2003.

Oil painting, acrylic. Miniature art, Gouache painting technique. He studied calligraphy, basic art education, drawing in a school affiliated to the Ministry of E. Drawing and drawing in Yıldız Tanan art house; Özbaşakçı continued his painting studies for many years, taking charcoal lessons and oil painting techniques at his art house.

He participated in many exhibitions and workshops at home and abroad.

She held solo exhibitions as Living in Colors and Free Hearts.

Sh is a member of Gesam and still continues to work in his home workshop.

 

Exhibitions:

 • 2019 2nd International I Wear Printed Fistan  Workshop
 • 2018 1st International  I Wear Printed Fistan Workshop
 • 2015 March 1st International Women’s Day Painting Workshop
 • 2020 March Gesam Malatya exhibition Malatya
 • 2019 October Art. Black Sea wind Istanbul
 • 2019 March Art. ANKARA 5th Çağdaş Art Fair Ankara
 • 2019 March Art. ANKARA 5th Çağdaş Art Fair Ankara
 • 2018 Women’s Day will not be without you Ankara exhibition
 • 2017 Art ambassadors exhibition Ankara
 • 2017 March 8 March International Women’s Day Karadeniz / Ereğli
 • 2016 November Thorny Vines international exhibition Urfa
 • 2016 June Bulgaria painting exhibition Bulgaria
 • 2015 November Hello to winter Özbaşakçı painting exhibition Karadeniz / Ereğli
 • 2014 1st Journey of Hope painting exhibition Istanbul
 • 2013 October Passage Republic Exhibition Karadeniz / Ereğli
 • 2013 March 8 March Women’s Day exhibition Istanbul
 • 2012 October October parade exhibition Karadeniz / Ereğli
 • 2012 Özbaşakçı Safranbolu exhibition Safranbolu
 • 2012 Red and White Victory exhibition, Istanbul
 • 2012 Hello Spring exhibition. Black Sea / Eregli
 • 2010 43 age 43 art exhibition Istanbul
 • 2009 Sesan exhibition Eskişehir
 • Hello to spring 2009 Black Sea / Eregli
 • 2009 50 artists 50 works İstanbul
 • 2006 October Republic exhibition Karadeniz / Ereğli
 • 2006 May Özbaşakçı painting exhibition
 • 2005 May Özbaşakçı painting exhibition
 • 2004 May Özbaşakçı painting exhibition

 

Personal Exhibitions:

 • 2014 March Living in Color
 • 2017 March Free Hearts
Artsonline'da Geçmiş Sergileri:

Video Klipler

Örnek İşler

Görüşünüz

ARTSONLINE WEB ART GALLERY – DORUK BİLİŞİM © 2020. Tüm Hakları Saklıdır.
Kişisel Verilerin Korunması