Harika Ören

Yazın, Resim
Telefon / Email / Web / Facebook / Instagram /

Paylaş

Yazar, Şair, Köşe yazarı, Ressam.

1965’de İstanbul’da doğar ve yaşar. Meslek lisesi ve İtalya Firenze PALAZZO SPINELLI ISTITUTO dell’Arte e il Restauro mezunudur.

19 yıldır profesyonel olarak resim sanatının içinde olan Ören, bu güne kadar yurt içinde 13 kişisel sergi açmış, uluslararası ve ulusal 200’den fazla karma sergiye katılmıştır. Eserleri yurt içi ve dışı özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

 

Kişisel Sergileri:

 • 2010 Ocak ”Koza” (İstanbul);
 • 2011 Mart ”Renklerin Yolu” (İstanbul);
 • 2011 Eylül ’’Hayallerim Rengarenk’’ (Antalya Müze)
 • 2011 Ekim ‘’Butik Sergi’’ (İstanbul),
 • 2012 Ocak ‘’İki Nefes Sanat’’(İstanbul),
 • 2012 Nisan ‘’Ahh! Aşk’’ (Eskişehir);
 • 2013 Mayıs ”Rengarenk” (Bursa);
 • 2014 Temmuz ‘’Ben de Varım’’ (İstanbul)
 • 2014 Aralık ‘’Pamuk Eller Cebe’’ (Ankara)
 • 2016 25.Mayıs ”Rengarenk”Fulya Vital Plaza (İstanbul) ;
 • 2017 Şişli Kültür Merkezi FOTOĞRAF Sergisi (İstanbul);
 • 2018 İlk Adımdan Cumhuriyete (Eskişehir);
 • 2018  Cumhuriyet ‘’İstanbul CKM)
 • 2010-2019 ”ÖNCÜ KADINLARIMIZ ” Konsept sergisine ”Türkan Saylan ve Nene Hatun” Tablolarıyla destek verir. (10. Yıl- 20. Sergi)

Aileden gelen, yıllar içinde gelişen edebiyat ve sanat birikimini; 2010 yılından beri sanat danışmanı, köşe yazarı olarak okuyucularıyla paylaşır.

Yazıları editörlüğünü yaptığı Efecehaber HAYATA BAKIŞ ve Dükkandan Dünyaya GÖNLÜMÜZCE kitaplarında yer alır.

Ören;

 • TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ BEŞİKTAŞ (Yönetim Kurulu –1980-85)
 • KİLİS YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (üye- 1995…)
 • REKREASYON DERNEĞİ (Başkan-2018-…)
 • YAZI DÜKKANI  Derneği (Kurucu Üye-2020…)
 • Uluslar arası BASMA FİSTAN GİYERİM (2018…) Sosyal Toplum kuruluşlarında ve;
 • www.efecehaber.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, İstanbul Temsilcisi & Köşe Yazarı (2011…)
 • sanat-magazin.com  Sanat Danışmanı-Editör (2012…..)
 • www.birdemetnergis.com İMTİYAZ SAHİBİ (2014- ….)
 • www.anayurtgazetesi.com Köşe yazarı  (2015 Eylül…)
 • AKPINAR DERGİSİ  Sorumlu Yazı İşleri Müdürü (2012…)
 • ANA DERGİSİ  Köşe Yazarı ( 2015 Temmuz….)  görevini sürdürmektedir.

– – –

Writer, Poet, Columnist, Painter, born and lives in Istanbul in 1965.

Graduated from Vocational High School and Italy Firenze PALAZZO SPINELLI ISTITUTO dell’Arte e il Restauro.

Ören, who has been involved in the art of painting professionally for 19 years, has opened 13 personal exhibitions in the country so far and participated in more than 200 international and national group exhibitions. His works are in private collections both in Turkey and abroad.

Personal Exhibitions:

 • 2010 January “Cocoon” (Istanbul);
 • 2011 March “Path of Colors” (Istanbul);
 • 2011 September 2011 “My Dreams Are Colorful” (Antalya Museum)
 • 2011 October “Boutique Exhibition” (Istanbul),
 • 2012 January “Two Breaths Art” (Istanbul),
 • 2012 April 2012 “Ahh! Love “(Eskişehir);
 • 2013 May “Colorful” (Bursa);
 • 2014 July “I Exist Too” (Istanbul)
 • 2014 December “Cotton Hands in Pocket” (Ankara)
 • 2016 25th May “Colorful” Fulya Vital Plaza (İstanbul);
 • 2017 Şişli Cultural Center PHOTO Exhibition (Istanbul);
 • 2018 From the First Step to the Republic (Eskişehir);
 • 2018 Republic  (Istanbul CKM)
 • 2010-2019 supports the ” OUR LEADING WOMEN ” Concept exhibition with ‘Türkan Saylan and Nene Hatun’ paintings. (10th Year- 20th Exhibition)

Literature and art accumulation that came from the family and developed over the years; Since 2010, he shares with his readers as an art consultant and columnist.

His articles take place in the books Efecehaber, VIEW TO LIFE, of which he is the editor, and GÖNLÜMÜZCE from the Shop to the World.

Ören;

 • TURKISH WOMEN’S ASSOCIATION BEŞİKTAŞ (Board of Directors -1980-85)
 • KİLİS YARDIMLAŞMA ASSOCIATION (member- 1995…)
 • RECREATION ASSOCIATION (President-2018-…)
 • YAZI  Association (Founding Member-2020…)
 • INTERNATIONAL PRINTED FISTAN CLOTHING (2018…) In social society organizations and;
 • www.efecehaber.com Managing Editor, Istanbul Representative & Columnist (2011 …)
 • Sanat-magazin.com Art Consultant-Editor (2012… ..)
 • www.birdemetnergis.com PREFERRED OWNER (2014- ….)
 • www.anayurtgazetesi.com Columnist (2015 September …)
 • AKPINAR MAGAZINE Responsible Editor (2012 …)
 • She is still a columnist for ANA JOURNAL (2015 July ….) continues to work.

 

Artsonline'da Geçmiş Sergileri:

Video Klipler

Örnek İşler

1 Yorum

 • Seher Tosun
  29 Mart 2021

  Doğrudan Venedik’e gittim. Son sıradaki ile de Etna Yanardağı’nın krater ağzındayım. Müthiş etkileyici, yüreğinize sağlık.

Görüşünüz

ARTSONLINE WEB ART GALLERY – DORUK BİLİŞİM © 2020. Tüm Hakları Saklıdır.
Kişisel Verilerin Korunması