Öznur Yıldırım

Seramik, Akademisyen
Telefon / Email / Web / Facebook / Instagram /

Paylaş

Adıyaman

 

1988 Köyceğiz doğumlu.

Eğitim ve Mesleki Geçmişi:

 • 2019-… Doktor Araştırma Görevlisi, Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Anasanat Dalı
 • 2015-2019 Sanatta Yeterlilik, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Anasanat Dalı
 • 2012-2015 Yüksek Lisans, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Anasanat Dalı
 • 2005-2009  Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar  Fakültesi, Seramik Bölümü

Yayınlar ve Bilimsel Faaliyetler:

 • Sevim S. ve Yıldırım Ö. (2013) “The Mosaic In Contemporary Art of Ceramics”. The 4th İnternational Ceramic Magazine Editors Association (İCMEA) Semposium. Fuping / China.
 • Yıldırım Ö. (2014) “Contemporary Turkish Ceramic Art”, sözlü bildiri, Escola Superior De Ceramica De Manises, Valencia, İspanya.
 • Sevim S, Cemalettin S, Yıldırım Ö. (2014) “Maya ve Aztek’lerin Gölgesinde Maske Örnekleri”, Sayı: 29, Sayfa: 95-102 Hacettepe Üniversitesi Sanat Yazıları Dergisi, Ankara.
 • Yıldırım Ö. ve Şölenay E. (2014) “Hiperrealizm Akımının Çağdaş Seramik Sanatına Etkileri” DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi Sözlü ve Poster Bildirileri Kitabı, Sayı: 01, Sayfa: 226-230, İzmir.
 • Sevim S. ve Yıldırım Ö. (2014) “Çağdaş Türk Seramik Sanatında Resimsel Anlatım” Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı: 7, Sayfa: 60-74 , Eskişehir.
 • Yıldırım Ö. (2015) “31 years Full of Art… S. Sibel SEVİM” Sayı: Ocak-Şubat, Sayfa: 22-25, New Ceramics, Almanya.
 • Sevim S, Cemalettin S, Yıldırım Ö. (2015) “Mayalardan Günümüze Meksika’da Seramik ve Seramik Heykel Sanatı Üzerine Bir Değerlendirme” Sayı: 33 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Erzurum.
 • Yıldırım Ö. (2015) 31 Years Full of Art… Sibel SEVİM New Ceramics,
 • Sevim S. ve Yıldırım Ö. (2016) Seramik Sanatı ve Yunus Emre Felsefesi, Art-e Sanat
 • Sevim S. ve Yıldırım Ö. (2016) “Kamusal Alanlardaki Mozaik Örneklerinden Park Güell ve Seramik Park Üzerine Bir Değerlendirme” DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi Sözlü Bildiri, İzmir.
 • Sevim S. ve Yıldırım Ö. (2017) “İşlevsel ve İşlevi Dışlanan Özgün Sofra Seramikleri Üzerine Değerlendirmeler” 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Sözlü Bildiri, Alanya.
 • Yıldırım Ö. ve Aygün S. (2017) “Renk, Dekor ve Form Açısından 20. Yüzyıl’da Avrupa’da Üretilen Endüstriyel Seramik Çaydanlıklar” Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt: 7, Sayı:1 Haziran, ISSN: 2146-7692
 • Yıldırım Ö., Güneş C. ve Çakı M. (2017) “Çayırhan Termik Santral Külünün Şeffaf ve Mat Sır Bileşiminde Kullanımı” XI. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir.
 • Tazeoğlu F., Yıldırım Ö. (2018) “Çağdaş Seramik Sanatında Altın Yaldız Kullanımı” 6. Uluslararası Sanat Sempozyumu Sözlü Bildiri, ISBN: 978-975-06-2901-3 Antalya.
 • Yıldırım Ö. 2020 (18–20 Şubat) “Çağdaş Seramik Sanatında Doku Öğesi Olarak Toplanmalı Sırlar” sözlü tam metin bildiri “I. Uluslararası Kahramanmaraş Tarih, Kültür, Sanat Sempozyumu ve Sergisi” KAHRAMANMARAŞ
 • Yıldırım, Ö. (2020) “Seramik Takılarda Toplanmalı Sır Kullanımı” Araştırma Makalesi, ARTS: Artuklu Sanat ve Beşerî Bilimler Dergisi, ıd: 651311, MARDİN
 • Yıldırım, Ö., Uludağ, K. (2020) “Sürreal-Dadaist: “Kayıp Akşam Yemeği” Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:8. Sayı:54. 1301-1308 Sayfa: DOI: 10.7816/ulakbilge-08-54-04

 

Seçilmiş Ulusal- Uluslararası Etkinlikler:

Çalıştaylar:

 • 2008 “Kağıt Fırın Çalıştayı” Abant İzzet Baysal Üniversitesi 15-18 Nisan, Bolu.
 • 2010 “Anagama Fırını Pişirimi, Tuz Fırını Pişirimi ve Kağıt Fırın Çalıştayı” Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Erciyes Üniversitesi, 13-16 Mayıs, Avanos.
 • 2011 “Macsabal Odun Pişirimi Sempozyumu” Hacettepe Üniversitesi 2-9 Ekim, Ankara.
 • 2014 “Oldenburg Art Fair” Davetli Sanatçı, 31.07.2014- 05.08.2014, Almanya.

 

Karma Sergiler:

 • 2009 SERES’09 I. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi ve Sergisi, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir
 • 2010 I. Uluslararası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Yarışması Sergisi, Mayıs, Uşak Üniversitesi Sanat Parkı, Uşak
 • 2011 Büyük Buluşma Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi. 2-29 Aralık, Sakarya
 • 2013 Anadolu Üniversitesi ÖYP Araştırma Görevlileri Karma Sergisi “-miş gibi” 07-16 Mart, Eskişehir
 • 2013 Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanları ”Yeni Yıl Sergisi” 10 Aralık- 3 Ocak, Eskişehir
 • 2014 Kütahya I. Dumlupınar Seramik Yarışması Sergisi,  24-28 Şubat, Kütahya
 • 2014 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi, 11-24 Mart, Eskişehir
 • 2014 Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Kadın Gözüyle Erkek – Erkek Gözüyle Kadın” Ulusal Katılımlı-Jürili Karma Sergi, 07-23 Mart 2014, Antalya
 • 2014 13. Altın Testi Seramik Yarışması Sergisi 01-25 Nisan, İzmir
 • 2014 4. Uluslararası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Yarışması Sergisi, Uşak
 • 2014 Katmanlar Karma Sergi 28 Nisan- 5 Mayıs Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir
 • 2015 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 30. Yıl Etkinlikleri “Araştırma Görevlileri Karma Sergisi” 16-27 Şubat, Eskişehir
 • 2015 2. “İstanbul Seramik Sanat Günleri Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Elemanları 30. Yıl Etkinlikleri Karma Sergisi” 16 Mayıs- 06 Haziran, İstanbul
 • 2016 “5. Uluslararası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Yarışması Sergisi”, Uşak
 • 2016 “Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Öğrencileri Sergisi”, Eskişehir
 • 2016 “6. Uluslararası Gölcük Seramik Sempozyumu ve Seramik Sergisi”, Kocaeli
 • 2016 “Anadolu’da Kadın Düşleri” Karma Sergi, Eskişehir
 • 2017 “Uzak-Yakın 2” Karma Seramik Sergisi, Kütahya
 • 2017 “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi”, Eskişehir
 • 2017 “Genç Sanat” Güzel Sanatlar Fakülteleri, Seramik Bölümleri, Lisans, Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlilik Öğrencileri Karma Sergisi, İstanbul
 • 2017 “Karma” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi, Eskişehir
 • 2017 “7. Uluslararası Gölcük Seramik Sempozyumu ve Seramik Sergisi”, Kocaeli
 • 2017 “Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Elemanları Seramik Sergisi” Nevşehir
 • 2018 “6. Uluslararası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Yarışması Sergisi”, Uşak
 • 2018  “9. Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması” sergisi, Sakarya
 • 2018 “Batman Üniversitesi- Anadolu Üniversitesi” Karma Sergi, Batman
 • 2019  “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi”, Eskişehir
 • 2019 “Kedili Sergi” Karma Sergi, Eskişehir
 • 2019 “Büyük Buluşma Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Sergisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
 • 2020- (18–20 Şubat) “I. Uluslararası Kahramanmaraş Tarih, Kültür, Sanat Sempozyumu ve Sergisi” KAHRAMANMARAŞ
 • 2020- (15-21 Haziran) “Exhibition of 2th International Fantastic Macsabal (Bowl) Competition”-“2. Uluslararası Fantasitk Macsabal (Çanak) Yarışması Sergisi, ANKARA
 • 2020- (19-24 Şubat) “Bir Arada” Karma Sergi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, ANKARA
 • 2020- (29 Ekim-14 Kasım) Uluslararası Jürili 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çevirimiçi Karma Sergi

 

Tasarım:

 • 2016 Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Pano Uygulaması, 5×2 m.

 

Projeler:

 • 2014  Araştırmacı, Yayın ve Araştırma Teşvik Projesi,  Proje Yürütücüsü: Prof. S. Sibel SEVİM  (Proje No: A1306E224) Anadolu ve Orta Amerika Ülkelerindeki Geleneksel Seramik El Dekorlarının Karşılaştırılması, 30.07.2013-30.07.2014
 • 2015 Araştırmacı, BAP (Lisansüstü) Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof. S. Sibel SEVİM  (Proje No:1403E087) Seramik Sanatında Mozaik Tekniğinin Uygulanması ve Eskişehir Çağdaş Seramik Açıkhava Müzesi Örneği,

 

Müze/Sanat Koleksiyonları:

 • 2017 Müze Koleksiyonu, Güray Müze Çağdaş Türk Seramikleri Koleksiyonu, Nevşehir
 • 2018 Sanat Koleksiyonu, CERAmini 2nd International Exhibition of Contemporaray Ceramics, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
 • 2018 Sanat Koleksiyonu, Gizemfrit Sanat Koleksiyonu, Sakarya
 • 2019 Müze Koleksiyonu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 100. Yıl Müzesi, Samsun

 

Ödüller:

 • Mansiyon Ödülü “Konya 2017 Hediyelik Kültürel ve Sanatsal Ürünler Tasarım Yarışması” Ürün Tasarımı Kategorisi
 • 2018 Jüri Özel Ödülü “Akseki Tasarım Yarışması” Ürün Tasarımı Kategorisi
 • 2018 “Vakıf Katılım Nesilden Nesil’e Kuş Evleri Tasarım ve Fotoğraf Yarışması” Profesyonel Seramik Kategorisi Sergileme Ödülü
Artsonline'da Geçmiş Sergileri:

Video Klipler

Çalışmalarından Örnekler

Görüşünüz

ARTSONLINE WEB ART GALLERY – DORUK BİLİŞİM © 2020. Tüm Hakları Saklıdır.
Kişisel Verilerin Korunması