Seher Söyleme Çelik

Resim
/ Web / Facebook / Instagram /

Paylaş

1973 Mersin doğumlu Anadolu Kız Teknik ve Meslek Lisesi resim, tasarım ve birçok sanat dalında branş eğitimi alan Uni .Dış Ticaret Bölümü mezunu olup Prof.Dr. Orhan CEBRAİLOĞLU hocasının Sanat, felsefe sufi, fizik,  kavramlarını  çalışmalarına yansıtan ve yeni bir kavram yaratan  hocasından ilham ve  desteği ile çalışmalarına devam etmektedir. (Uluslar arası Aktivis Sanatçılar Birliği . Akdeniz Bölg Kuzey Afrika Ülkeleri Temsilcisi olarak. Festival Çalıştay Organizatör Küratör olarak Yurt içi ve yurt dışı Sanat Etkinlikleri düzenleme ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir. 2009 yılı itibari ile katıldığı Uluslararası Sanat Fuarları Sosyal Yardım Projelerinde ve Uluslararası Karma Resim sergilerinde Sanatçı Koordinatör ve Küratör olarak görev aldı ve projelere destek amacı ile resim Bağışlarında bulunmuştur onur ödülleri plaketler sertifikalar alarak gurur tablosu oluşmuştur. Kişisel ve Uluslararası Karma sergilerinden toplumsal duyarlılık konusunda onur ödülleri plaket ve onur belgeleri ile taçlandırılmıştır. Sanatçının Resimleri Değerli Kurum Kuruluşların iş İnsanlarının Yerel ve Genel yönetim kurumlarının Koleksiyonlarda bulunmaktadır. 2012 yılından bu yana Uluslararası Sanat Festival ve Çalıştay Koordineliği sosyal Projeler Dâhilinde Karma Resim Sergileri düzenlemektedir.

(İki ilham Meleğim olarak nitelendirdiği Hocaları. UASB Başk.Ümit Yaşar IŞIKHAN, Prof Dr Orhan CEBRAİLOĞLU ile ekip halinde çalışmalarına devam etmektedirler.

 • 19 Mayıs 2012 Mersin KipaAvm Galeri Festival Kapsamında Kişisel Sergi
 • 28 Nisan 11 Mayıs 2014 Mersin Deniz Müzesi. Uluslararası Çağdaş Ressamlar Karma Sergi TÜRED.Akdeniz Bölge Temsilcisi: Seher Söyleme Çelik
 • 20-30 Eylül 2014: Özkursan Sosyal Sorumluluk Projesi Umuda Yolculuk Adında Kimsesiz Çocukları Eğitim Projesi Uluslararası Karma resim sergisi
 • 8 Haziran 2014 Sosyal Yardım Projesi ( Soma Maden Mağdurları ) İstanbul Türkan Saylan Sanat Merkezi
 • 2-7 Haziran 2014 Yalnızca Barışa Tarafız Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Mersin Etabı sergileri Mersin Deniz Müzesi Sergi Genel Koordinatörü,
 • 20 Kasım 9 Aralık 2014 Alzheimer yardım Sosyal Toplum Projesi yaşlılarımızla resim yapma ve arma Sergi MTSO Sanat Galerisi
 • 14 Şubat 2015 İstanbul Elab Sanat Galerisi Kadın Öyküleri isimli Kişisel Sergi
 • 4-11 Mayıs 2015 3.Internatıonal İzmirBiennal 47 Ülke 400 Sanatçı Katılımı Sanat Bienali
 • 26 Haziran 5 Temmuz 2015 Art ChampOhrid Yunanistan Makedonya Arnavutluk
 • 21 -25 Ağustos 2015, 22 Ülke 166 Alternatif Kültür Sanatçı ARTOROS Yabancı sanatçılar iletişim Koordinatörü,
 • 2-11 Ekim 2015 Ağlama Nepal isimli Uluslararası Karma Resim Sergisi Sosyal Toplum Projesi Depremde Kimsesiz Kalan Çocuklara konsolos aracılığı ile yardım İstanbul Cadde Bostan LionsKulübü
 • 22-30 Kasım2015 Mısır Sharm Al Shayk International Ostraka Art CarnavalSempozium.
 • 05-11 Aralık 2015 Renklerin Kardeşliği –Uluslararası Sanat Çalıştay Koordinatörü,
 • 8-11 2016 Grece Midilli adası International Art festival
 • 28 Nisan 2 Mayıs 2016 Hatay Antakya Uluslararası Orontes Çağdaş Sanat Festivali Genel Koordinatörü,
 • 13 -21 Mayıs 2016 40 Ülke 80 Sanatçı Uluslararası Kuşadası Altın Güvecin Sanat Festivali Sorumlu Komitede sanatçı iletişim Koordinatörü,
 • 26 Nisan 10 Mayıs2017 Hatay Antakya 17 Ülke ( 54 Türk 26 Yabancı çoğu Akademisyen sanatçı ekibi) Festival Genel Küratör Koordinatörü,
 • 12-21 Eylül 2017 Bosna Hersek International Art Sarajevo Küratör hocamız SelçukÜni.Prof.Dr Orhan Cebrailoğlu. Sanat Ekibi olarak Türkiye Temsilen katılım,
 • 4-8 Nisan 2018 TUNUS InternationalAlyssa Creative AktivistWomen Art Sempozium Festival Türkiye Temsilcisi Lider Sanatçı olarak davet edilip,Lider Kadınlar adına sempozyum’da konuşma yapmıştır ve Tunus Güzel Sanatlar Fakültesinde Canlı Performans resim çalışmıştır akabinde Onur Belgesi ve Ödülü almıştır.
 • 12 Temmuz 2018. 40 Sanatçı Uluslararası Basma Fistan Sosyal Toplum Projesi Festival Çalıştayı
 • Balıkesir, Cunda adası
 • 20-27 Temmuz 2018 Trabzon Uluslararası Sanat Festivali 20 Ülke 50 Sanatçı Yabancı Sanatçı Küratör ve Koordinatörlüğü.
 • 7-11 Kasım Uluslararası Akdeniz Kentleri Kültür ve Sanat Buluşması. Festivalinde İçel Sanat Kulübü Galerisi, Temsilci ve Küratör olarak  ( Partner olarak) 13 Ülke 26 sanatçı Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Karma Resim Sergisi,
 • 17-18 Kasım 2018, 6.Mersin Uluslararası Narenciye Festivali: Kortej Yürüyüşünde Mersin Üniversite Plastik Sanatlar Bölümü Prof. Dr. NurserenTOR vePartner. Uluslararası AktivistSanatçılar Birliği olarak Yürüyen sergi projesinde sanat eserleri resimler ile katılım,
 • 1. 3. Ocak .2019 ..3-7 .Mersin Deniz Müzesi Sanat Galerisi. Mersin Kurtuluş Günü Anma etkinliği 18Ülke 35 Akademisyen Sanatçı eserleri ile Uluslararası Kültür ve Sanat Alanında Mersin Kentimizi Tanıtmak ve Anma Gününü Sanat ortamında kutlamak adına Proje olarak başlattığı sanat etkinliğini geleneksel halde her yıl kutlamak amacı ile misyon edinilmiştir.
 • Uluslararası Akdeniz Kentleri Kültür ve SanatBuluşması 8-12 Mayıs 2019partner sanat birliği olarak ortak sanat proje katılım sağlamak,
 • 9 Mayıs 2019 15:00 İçel Sanat Kulübü Müfide İlhan sanat galerisi Uluslar arasıAktivist Sanatçılar Birliği Karma Resim Sergisi,
 • 19 Mayıs 2019 1.URAY ART Kültür ve Sanat Sempozyum,FestivaliUluslararasıAktivist Sanatçılar Birliği Karma Resim Sergisi,
 • 29.05.2019 Mezitli Viranşehir Sahili Street Art
 • 01-02-03 Kasım 2019 7. ULUSLARARASI MERSİN NARENCİYE FESTİVALİ & ULUSLARARASI AKTİVİST SANATÇILAR BİRLİĞİ RESİM ÇALIŞTAYI
 • 2. 3 Ocak Mersin Kurtuluşu anma  resim sergisi  Deniz Müzesi Sanat Galerisi. Mersin Kurtuluş Günü Anma etkinliği 30 Ülke 50 Akademisyen Sanatçı eserleri ile Uluslararası Kültür ve Sanat Alanında Mersin Kentimizi Tanıtmak ve Anma Gününü Sanat ortamında kutlamak adına Proje olarak başlattığı sanat etkinliğini geleneksel halde her yıl kutlamak amacı ile misyon edinilmiştir.
 • 3. 3 Ocak Mersin Kurtuluş anma   ONLİNE  kültür ve sanat  sergisi  Mersin Deniz Müzesi Sanat Galerisi. Mersin Kurtuluş Günü Anma etkinliği 25  Ülke 30 Akademisyen Sanatçı eserleri ile Uluslararası Kültür ve Sanat Alanında Mersin Kentimizi Tanıtmak ve Anma Gününü Sanat ortamında kutlamak adına Proje olarak başlattığı sanat etkinliğini geleneksel halde her yıl kutlamak amacı ile misyon edinilmiştir.

UASB Temsilcisi Küratör: Seher Söyleme ÇELİK

Uluslar arası Aktivist Sanatçılar Birliği, Temsilcisi Festival Genel Koordinatör  Organizatör Akdeniz Bölge & Kuzey Afrika Ulkeleri temsilcisi ,Mersin Cevre Platformu  üyesi .Mezitli Kent Konsey kültür ve sanat üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Born in Mersin in 1973, she graduated from the Uni. Foreign Trade Department of Anatolian Girls’ Technical and Vocational High School, studied painting, design and many arts branches.  Orhan CEBRAİLOĞLU continues to work with the inspiration and support of his teacher, who reflects the concepts of Art, philosophy, Sufi, and physics to his work and creates a new concept. She continues to organize and artistic activities abroad. She took part as an Artist Coordinator and Curator in the International Art Fairs, Social Aid Projects and International Group Painting Exhibitions she participated as of 2009, and she made donations of paintings to support the projects, honor awards, plaques, certificates, and a table of pride was formed. Honorary awards on social sensitivity from the Personal and International Group exhibitions were crowned with plaques and honorary certificates.The Artist’s Pictures are in the Collections of Valuable Institutions Organizations Business People Local and General government institutions.  Since 2012, the International Art Festival and Workshop Coordination has been organizing Group Painting Exhibitions within the Social Projects.

(His Hodjas, UASB. President Ümit Yaşar IŞIKHAN, whom he describes as my two inspirational Angels, continue to work as a team with Prof. Dr. Orhan CEBRAİLOĞLU.

• 19 May 2012 Mersin KipaAvm Gallery Festival Solo Exhibition

• 28 April 11 May 2014 Mersin Naval Museum.  International Contemporary Painters Group Exhibition TÜRED.Mediterranean Regional Representative: Seher Söyleme Çelik

• 20-30 September 2014: Özkursan Social Responsibility Project, Journey to Hope, Education for Orphaned Children Project International Group Painting Exhibition

• 8 June 2014 Social Assistance Project ( Soma Mining Victims ) Istanbul Türkan Saylan Art Center

• June 2-7, 2014 We are only for peace International Culture and Art Association Mersin Stage exhibitions Mersin Naval Museum Exhibition General Coordinator,

• 20 November 9 December 2014 Alzheimer’s Help Social Society Project painting and rigging with our elderly Exhibition MTSO Art Gallery

• February 14, 2015 Istanbul Elab Art Gallery Solo Exhibition titled Women’s Stories

• 4-11 May 2015 3rd International İzmir Biennial Art Biennial with the Participation of 400 Artists from 47 Countries

• 26 June 5 July 2015 Art ChampOhrid Greece Macedonia Albania

• 21 -25 August 2015, 22 Countries 166 Alternative Culture Artist ARTOROS Foreign Artists Communication Coordinator,

• October 2-11, 2015 International Group Painting Exhibition named Crying Nepal Social Community Project Helping the Orphaned Children in the Earthquake through the consul İstanbul Cadde Bostan LionsClub

• 22-30 November2015 Sharm Al Shayk International Ostraka Art Carnaval Symposium in Egypt.

• 05-11 December 2015 Brotherhood of Colors – International Art Workshop Coordinator,

• 8-11 2016 Grece Lesbos International Art festival

• 28 April 2 May 2016 Hatay Antakya International Orontes Contemporary Art Festival General Coordinator,

• May 13 -21, 2016 40 Countries 80 Artists International Kuşadası Altın Güvecin Art Festival Artist Communication Coordinator at the Responsible Committee

• 26 April 10 May 2017 Hatay Antakya 17 Countries (54 Turkish and 26 foreign mostly academician artist team) Festival General Curator Coordinator,

• 12-21 September 2017 Bosnia and Herzegovina International Art Sarajevo Our curator SelçukUni.Prof.Dr Orhan Cebrailoğlu.  Participation representing Turkey as the Art Team,

• April 4-8, 2018 TUNISIA InternationalAlyssa Creative ActivistWomen Art Symposium Festival Turkey Representative was invited as a Leading Artist, gave a speech at the symposium on behalf of Leading Women and studied Live Performance painting at the Tunisian Fine Arts Faculty, and subsequently received an Honorary Certificate and Award.

• 12 July 2018. 40 Artists International Basma Fistan Social Community Project Festival Workshop

• Balikesir, Cunda island

• 20-27 July 2018 Trabzon International Art Festival 20 Countries 50 Artists Foreign Artist Curator and Coordinator.

• 7-11 November International Mediterranean Cities Culture and Art Meeting.  Festival, İçel Art Club Gallery, as Representative and Curator (as a Partner) 13 Countries 26 artists International Union of Activist Artists Group Painting Exhibition,

• 17-18 November 2018, 6th Mersin International Citrus Festival: Mersin University Plastic Arts Department Prof.  Dr.  NurserenTOR and Partner.  Participation with artworks and pictures in the walking exhibition project as the International Union of Activist Artists,

• 1. 3. January .2019 ..3-7 .Mersin Naval Museum Art Gallery.  Mersin Liberation Day Commemoration Event It has been taken as a mission to celebrate the art event, which it started as a project every year in a traditional way, in order to promote our Mersin City in the International Culture and Art Field with the works of 18 Countries 35 Academic Artists and to celebrate the Memorial Day in the Art environment.

• International Mediterranean Cities Culture and Art Meeting, 8-12 May 2019, to participate in joint art projects as a partner art union,

• May 9, 2019 15:00 İçel Art Club Müfide İlhan Art Gallery International Activist Artists Union Group Painting Exhibition,

• 19 May 2019 1st URAY ART Culture and Art Symposium, Festival, International Activist Artists Union Group Painting Exhibition,

• 29.05.2019 Mezitli Viranşehir Beach Street Art

• 01-02-03 November 2019 7th INTERNATIONAL MERSİN CITRUS FESTIVAL & INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ACTIVIST ARTISTS PAINTING WORKSHOP

• 2. January 3 Mersin Liberation commemorative painting exhibition, Naval Museum Art Gallery.  Mersin Liberation Day Commemoration Event It has been taken as a mission to celebrate the art event, which it started as a Project every year in a traditional way, in order to promote our Mersin City in the International Culture and Art Field with the works of 30 Countries 50 Academic Artists and to celebrate the Remembrance Day in the Art environment.

• 3. January 3 Mersin Liberation Commemoration ONLINE culture and art exhibition Mersin Naval Museum Art Gallery.  Mersin Liberation Day Commemoration event has been taken as a mission to traditionally celebrate the art event that it started as a Project in order to promote our Mersin City in the International Culture and Art Field with the works of 25 Countries and 30 Academic Artists and to celebrate the Remembrance Day in the Art environment.

UASB Representative Curator: Seher Söyleme ÇELİK

International Union of Activist Artists, Representative Festival General Coordinator Organizer Mediterranean Region & North African Countries Representative, Mersin Environment Platform member. Mezitli City Council continues to work as culture and art member.

 

 

Artsonline'da Geçmiş Sergileri:

Video Klipler

Çalışmalarından Örnekler

Görüşünüz

ARTSONLINE WEB ART GALLERY – DORUK BİLİŞİM © 2020. Tüm Hakları Saklıdır.
Kişisel Verilerin Korunması