Yıldız Kaya

Resim, Eğitmen
Email / Web / Facebook / Instagram /

Paylaş

1983 Yılında doğdu.

2005 yılında Gazi Üniversitesi Okul öncesi Öğretmenliği Lisans programından mezun oldu.

2009 yılında Ankara Üniversitesi Çocuk gelişimi ve eğitimi yüksek lisans programını tamamladı.

Eğitim hayatı boyunca çeşitli resim eğitimlerine ve atölye çalışmalarına katıldı.

Lisans eğitimi sırasında Gazi Üniversitesi’nde Söbütay Özer atölyesinde yağlıboya ve desen eğitimleri aldı. Hacettepe Üniversitesinde Prof. Hasan Pekmezci Atölyesinde özgün baskı ve desen çalışmalarına katıldı.

2005 Yılında Ankara Eryaman Gelincik Anaokulunda sanat öğretmeni olarak ilk görevine başladı.

2006 Yılından itibaren MEB bünyesinde Gümüşhane, ardından Tokat Erbaa ilçesinde bağımsız anaokulları ve ilköğretime bağlı ana sınıflarında okul öncesi öğretmeni olarak görev yaptı.

Şu an Ankara Mamak’ta okul öncesi öğretmeni olarak görevine devam etmektedir.

2010 Yılında görevinde göstermiş olduğu olağanüstü gayret ve çalışmalarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aylıkla ödüllendirme belgesine layık görüldü.

2006 Yılında “Yaratıcı Drama” ile ilgilenmeye başladı. Çağdaş Drama Derneğinin 6 aşamalı eğitimini tamamlayarak MEB onaylı liderlik/eğitmenlik belgesini aldı.

Çağdaş Drama Derneğinde eğitmen olarak görev yapmaya başladı.

2019 Yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile yürütülen Eğitimde Drama Eğitici Eğitimi Kursunu (Modül 1, 2 ve 3) tamamladı. İlkokul ve okul öncesi düzeyde çocuklara yaratıcı drama kursları düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünün düzenlediği öğretmenlere yönelik yaratıcı drama ve okul öncesi dönemde sanat eğitimleri üzerine hizmetiçi eğitim kurslarında görev aldı.

2016 yılında “Orff Schulwerk Elementer Müzik, Ritim ve Beden Perküsyonu” eğitimleri almaya başladı.

2018-2019 Yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı ve Pekinel Kardeşler tarafından yürütülen Anadolu Orff Projesine seçilerek 100 saatlik Anadolu Orff-Schulwerk Elementer müzik ve hareket eğitimine katıldı. Türkiye Orff Merkezinin yürüttüğü Orff Schulwerk Elementer müzik ve hareket seviye geliştirme kursu Level 1 eğitimini 2019 yılında tamamladı. Yaratıcı dramayı Orff Schulwerk ile bütünleştirerek sanat eğitimi çalışmalarına devam etmektedir.

 

Akademik Çalışmalar, Sergiler, Yayınlar:

  • Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 2. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu 8-10 Nisan 2010 “48-72 Aylık Çocukların Yaptıkları Resimlerde Oyuncak Çizimlerinin Cinsiyet, Kardeş Sayısı ve Doğum Sırası Değişkenleri Açısından İncelenmesi” başlıklı bildiri sunumu. Bil. Uzm. Yıldız KAYA, Prof. Dr. Aysel Köksal AKYOL.
  • “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Yaptıkları Resimlerde Oyuncak Çizimlerinin incelenmesi” başlıklı makale. Bil. Uzm. Yıldız KARAMAN (KAYA), Prof. Dr. Aysel Köksal AKYOL. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 3, 2011.
  • 28. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi. 23-26 Kasım 2017. Antalya “Okul Öncesi Dönemde Yaratıcı Drama Yoluyla Değerler Eğitimi” başlıklı bildiri sunumu. Bil. Uzm. Yıldız KAYA, Bil. Uzm. Serap ANTEPLİ
  • SEDER (Sanat Eğitimcileri Derneği) “Gelenler” Konulu Karma Sergi 23-30 Ekim 2018, 29. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi Ankara Üniversitesi.
  • “Okul Öncesi Dönemde Yaratıcı Drama Yoluyla Değerler Eğitimi” başlıklı makale. Yıldız Kaya, Serap Antepli Yaratıcı Drama Dergisi, 13(2), 2018.
  • Ulusal Eğitimde Dönüşüm Forumu UEDFOR-1, Hatay 11-13 Ekim 2019 “Okul Öncesi Ve İlkokullar İçin Yaratıcı Drama Atölyesi” başlıklı Atölye Çalışması. Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği EYUDER ve İskenderun Teknik Üniversitesi.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020 / Last update: July, 20th 2020

Artsonline'da Geçmiş Sergileri:

Video Klipler

Çalışmalarından Örnekler

Görüşünüz

ARTSONLINE WEB ART GALLERY – DORUK BİLİŞİM © 2020. Tüm Hakları Saklıdır.
Kişisel Verilerin Korunması