Şükran Bulut

Resim, Eğitmen
Email / Web / Facebook / Instagram /

Paylaş
Dr. Öğr. Üyesi / Assistant Professor

Doğum yeri İnegöl-Bursa

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü -Sivas

1987 Lisans Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği- Ankara

1994 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü –Sivas

2004 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü -Sivas

2005-2007 Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü -Sivas

2014-2018 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Bileşik Sanatlar Ana Sanat Dalı Doktora –Ankara

Assistant Professor Şükran BULUT

Place of birth İnegöl-Bursa

Sivas Cumhuriyet University Education Faculty Fine Arts Education Department -Sivas

1987 Undergraduate Gazi University Faculty of Education Painting-Business Teacher- Ankara

1994 Cumhuriyet University Rectorate Fine Arts Department – Sivas

2004 Faculty of Education Fine Arts Education Department – Sivas

2005-2007 MSc Cumhuriyet University Institute of Social Sciences-Sivas

2014-2018 Gazi University Fine Arts Institute, Compound Arts Department, PhD –Ankara

 

Kişisel Sergi ve Diğer Bilimsel Etkinlikler:

İkisi New York’ta olmak üzere Türkiye’de farklı şehirlerde yirminin üzerinde kişisel sergi açtı. Birden fazla ulusal ve uluslararası sergiye katıldı. Bienal, festival, sempozyum, sergilerinde yer aldı.

2018-2019 Japonya, Bulgaristan, Yunanistan’da karma sergilere katıldı. Birden fazla Uluslar arası sempozyum, festival ve çalıştaya katıldı. Uluslar arası ve Ulusal hakemli dergilerde makaleleri yayınlandı.

Personal Exhibition and Other Scientific Events:

Both in different cities in Turkey, including over twenty solo exhibitions in New York.

He participated in more than one national and international exhibition. He took part in the biennial, festival, symposium and exhibitions.

2018-2019 participated in group exhibitions in Japan, Bulgaria, Greece. He participated in more than one International symposium, festival and workshop.

 

Yurt Dışında Gezdiği Müzeler:

2011’de Fransa’ da Louvre,  Pompidou,  Rodin,  Sothebys, Modern Sanatlar, Orsay Müzesi, Petit Palace vd. müzelerde incelemelerde bulundu. Paris metrosunda ve sokaklarında duvar resimlerini inceledi.

2016 ve 2017 de ABD New York Metropolitan Müzesi, MOMA, New York Şehir Müzesi, Brooklyn Müzesi,  Guggenheim  Müzesi, New Museum ve Queens Müzesinde  incelemelerde bulundu. Manhattan,  Brooklyn, New York Sokak ve  Metro’larında Graffiti ve Duvar Resimlerini yerinde inceledi.

Museums Visited Abroad:

In 2011, Louvre, Pompidou, Rodin, Sothebys, Modern Arts, Orsay Museum, Petit Palace etc. in France. He made researches in museums. She studied murals in the Paris metro and streets. In 2016 and 2017, he studied the USA New York Metropolitan Museum, MOMA, New York City Museum, Brooklyn Museum, Guggenheim Museum, New Museum and Queens Museum. She studied Graffiti and Murals in Manhattan, Brooklyn, New York Streets and Subways.

 

Yazdığı Kitaplar:

 • 2017 “ İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Çizgisel Gelişimlerine Etki Eden Sosyo-Ekonomik Faktörler” Araştırma Kitabı Gece Kitaplığı – Ankara
 • 2019 “Çocuğun Resim Hali” Sanat Eğitimi Kitabı Gece Akademi –Ankara
 • 2020 “Kavrgam” Bilimsel Kitap Gece Akademi –Ankara

Books Written:

 • 2017 “Socio-Economic Factors Affecting Primary Education Students’ Linear Development” Research Book Night Library – Ankara
  2019 “Child’s Painting” Art Education Book Night Academy –Ankara
 • 2020 “Kavrgam” Scientific Book Night Academy –Ankara

 

Kitap Bölümü ve Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar:

 • 2018 UGES Sempozyum kitabının kapak tasarımını ve editörlüğünü yaptı. Kitap bölümünde yer aldı.
 • 2019 “Keman Özelinde Çalgı Öğretimi Yöntem ve Teknikler” Prof. Dr.Mustafa Hilmi BULUT
 • 2019 “Güzel Sanatlar Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler” Editörler: Prof.Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU, Dr.Öğretim Üyesi Şükran BULUT, Doç. Dr. Sinan SÖNMEZ

 

Books Section and Books Edited:

 • She was the cover designer and editor of the 2018 UGES Symposium book. He appeared in the book section.
 • 2019 “Violin Special Instrument Teaching Methods and Techniques” Dr. Mustafa Hilmi BULUT
 • 2019 “Research and Evaluations in the Field of Fine Arts” Editors: Prof.Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU, Assist. Professor Şükran BULUT, Assoc. Dr. Sinan SÖNMEZ

Son Güncelleme: 20 Temmuz 2020 / Last update: July, 20th 2020

Artsonline'da Geçmiş Sergileri:

Video Klipler

Çalışmalarından Örnekler

Görüşünüz

ARTSONLINE WEB ART GALLERY – DORUK BİLİŞİM © 2020. Tüm Hakları Saklıdır.
Kişisel Verilerin Korunması