Oğuz Tunç

Grafik Tasarım, Akademisyen
Telefon / Email / Web / Facebook / Instagram /

Paylaş

Sanatta yeterlik eğitimini 2019 yılında, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Tasarım Anasanat Dalı’nda, “Sanat Tarihinin Yeniden Yorumlanması Yöntemiyle Gerçeküstü Bir Oyun Kavram Tasarımı” adlı tez çalışmasıyla tamamladı.

Yüksek lisans eğitimimi yine aynı bölümde 2012 yılında tamamladı.

Lisan eğitimimi Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Programı’nda 2009 yılında tamamladı.

Lisans sonrası bilgisayar oyunu firmalarında ve uluslararası dijital içerik üreten medya,
animasyon, sanat kurum ve firmaları için dijital illüstrasyonlar ve animasyonlar üretti. Öğretim görevlisi olarak akademiye döndükten sonra Hacettepe, TOBB ETÜ, Başkent, Çanakkale Onsekiz Mart üniversitelerinde dijital illüstrasyon, hikaye görselleştirme, dijital teknoloji ve görüntü, görsel algı, hikaye görselleştirme gibi dersler verdi.

Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta.

Bireysel sanatsal çalışmalarını dijital çizim teknolojisini geleneksel illüstratif teknikler ve çizim yaklaşımlarını kullanarak melez ürünler gibi ele alıyor. Teknik kaygılardan ziyade bağlamsal duruşa önem vererek ve biraz da görsel dünyasının gelişimine etki eden görsel malzemelerin beyninde içgüdüsel bir izlek oluşturması ile, sembolist, gerçeküstücü, absürdist, dışavurumcu temalara ve görsel kimliklere denk gelen illüstrasyonlar üretmeye çabaladığı söylenebilir.

Artsonline'da Geçmiş Sergileri:

Video Klipler

Örnek İşler

Görüşünüz

ARTSONLINE WEB ART GALLERY – DORUK BİLİŞİM © 2020. Tüm Hakları Saklıdır.
Kişisel Verilerin Korunması