Şeniz Kabadayı Yuvarlak

Fotoğraf, Eğitmen
Email / Web / Facebook / Instagram /

Paylaş
1999 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı.

2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar Bölümü’nden yüksek lisans eğitimini, 2014 yılında aynı programda doktora eğitimini tamamladı.

Bu güne kadar yurtiçi üç kişisel ve iki yurt dışı kişisel sergisi bulunan Kabadayı’nın, yurtiçinde de çeşitli karma sergileri bulunmaktadır.

Halen öğretim görevlisi olarak çalışmalarına Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde devam etmektedir.

Kişisel Sergiler:

 • 2020- Online Kişisel Sergi, Tam Sanat Galerisi
 • 2019-  Uluslararası 9.Bursa Foto Festivali,  “Döngü”,Bursa
 • 2019- Galeri Garyeli-Bulgaristan-Bourgas ,“Boğazın Sakinleri”
 • 2019- Varna City Gallery ,“Sıradan”, Bulgaristan
 • 2016 – “Fotogram” Kosova-Prizren
 • 2014-Antre Sanat Galerisi-“İzdüşüm”,KOÜ, Kocaeli
 • 2012- Selçuk Yaşar Galerisi “İsimsiz”, Beyoğlu-İstanbul

 

In 1999, he completed his undergraduate education at Mimar Sinan University Fine Arts Faculty Photography Department. In 2004, he completed his master’s degree from Kocaeli University Faculty of Fine Arts, Institute of Social Sciences, Department of Plastic Arts, and in 2014, he completed his doctorate education in the same program. To date, Kabadayı, which has three domestic and two international solo exhibitions, has various group exhibitions at home. He still continues his studies as a lecturer in Kocaeli University Faculty of Fine Arts Department of Photography.

Solo Exhibitions

 • 2020- Online Solo Exhibition, ‘Remember’, Tam Art Gallery
 • 2019- International 9.th ​​Bursa Photo Festival “Cycle”, Bursa
 • 2019- Gallery Garyeli-Bulgaria-Bourgas, “Residents of the Bosphorus”
 • 2019- Varna City Gallery ,“Ordinary”, Bulgaria
 • 2016 – “Photogram”, Kosovo-Prizren
 • 2014-Antre Art Gallery- “Projection’”, KOÜ, Kocaeli
 • 2012- Selçuk Yaşar Gallery “No Name”, Beyoğlu-Istanbul

İzmit

Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020 / Last update: July, 20th 2020

Artsonline'da Geçmiş Sergileri:

Video Klipler

Çalışmalarından Örnekler

Görüşünüz

ARTSONLINE WEB ART GALLERY – DORUK BİLİŞİM © 2020. Tüm Hakları Saklıdır.
Kişisel Verilerin Korunması