Bengütay Hayırsever

Seramik, Heykel, Eğitim
Telefon / Email / Web / Facebook / Instagram /

Paylaş

Kayseri

    

Eğitim:

Lisans : 1990-1994  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, Eskişehir, Türkiye

Y. Lisans : 1995-1997 Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Sanatta Yeterlik: 2011-2019 Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanatdalı, İzmir, Türkiye

 

Akademik Görev:

Öğr.Gör.Dr., Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü/Kayseri, Türkiye

 

Yurtiçi Ve Yurtdışı Kişisel Sergiler:

 • 2005 E.Ü. Sabancı Kültür Sitesi Sergi Salonu, Kayseri, Türkiye
 • 2006 Evia Adası, Kreos Belediyesi Sergi Salonu, Yunanistan
 • 2007 Galerie D’exposition Centre la Masion Turque, El Marezka, Tunus
 • 2012 ‘Let’s Dream’ Orta Anadolu Fabrikası, Demir Karamancı Kültür Merkezi Sergi Salonu, Kayseri, Türkiye
 • 2013 ‘Migration’ Ceramic Exhibition, Cultural Festival Nederland, The Exhibition Centre of s-Hertogenbosch Brabant Hall, Nederland.

 

Uluslararası Sempozyum Kapsamında Açılan Kişiler Sergiler:

 • 2000 Platform-C Cappadocia Academy 2000, Ceramic Wall Panel Art Exhibition Ürgüp, Hadosan Sergi Salonu/Türkiye

 

AB Projeleri:

 • 2005 Avrupa Birliği Aktif İşgücü Programları İş İstihdam Projeler Kapsamında Yürütülmekte Olan Seramik Konulu ÜMESTEP Projesi, Ürgüp, Uzman Eğiticilik,

 

Ödüller Ve Burslar:

 • 2004 8. Altın Testi Seramik Yarışması, Yıldız – Halim Şima Özel Ödülü, Türkiye
 • 2007 St. Abdulkader Ceramic l’usine 1 Aylık Sanatçı Bursu, Tunus
 • 2008 Baranaviçi  Bargu Devlet Üniversitesi 3 aylık Rusça Dil Kursu, Belarus

 

Anıtsal Seramik Uygulamalar:

 • 1999 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dekanlık Koridoru, Kayseri
 • 2000 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Protokol Girişi, Kayseri
 • 2000 Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Poliklinik Giriş Duvarı, Kayseri
 • 2000 Kayseri Valiliği Protokol Giriş Duvarı, Kayseri
 • 2002 Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi, Sabancı Restoran Seramik Duvar Uygulamaları, Kayseri
 • 2003 Erciyes Üniversitesi Anaokulu ve Kreşi Duvar Uygulamaları, Kayseri
 • 2004 II. Hava Kuvvetleri Komutanlığı İç ve Dış Mekan Seramik ve Polyester Duvar Uygulamaları, Kayseri
 • 2006 Erciyes Üniversitesi Rektörlük Binası Protokol Girişi Duvar Uygulamaları, Kayseri
 • 2007 St. Abdulkadir Houses Ceramik L’usine Seramik Duvar Uygulamaları, Nabeul, Tunus
 • 2009 Kayseri Şeker Fabrikası, Anıt uygulamaları, Kayseri
 • 2011 Özsa, Seramik Duvar Uygulamaları, Kayseri
 • 2016 Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi  Ortopedi ve Travmatoloji Poliklinik Giriş Duvarı, Kayseri
 • 2019 Erciyes Üniversitesi, Mehmet Kemal Dedeman Hemotoloji ve Onkoloji Hastanesi, Öğretim Üyeleri Koridoru, Kayseri

 

Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler:

 • 2000 Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu, Sunulu Bildiri, “Geleneksel Seramiklerin Üretiminin Durdurulması”, Isparta, Türkiye
 • 2000 I. Ulusal Uygulamalı Avanos Seramik Sempozyumu, Avanos, Türkiye
 • 2000 Platform C Cappadocia Academy 2000 Program, Sunulu Bildiri, “Avanos Çömlekçiliği” Ürgüp
 • 2000 I. Ulusal Osmaniye – Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu, Sunulu Bildiri, “Avanos’taki Çömlek Ustaları
 • 2002 II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Sunulu Bildiri, “Avanos Çömlekçiliğinde Kalite ve Pazar Problemleri”
 • 2005 Erciyes Üniversitesi Türkiye’de Sanat ve Mimarlık Tarihçiliği Sempozyumu, Sunulu Bildiri, “Seramik Sanatında Karşılaşılan Genel Sorunlar”
 • 2009 Türkiye – Ukrayna İlişkileri VII. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu “Soğanlı Bez Bebeklerinin Tanıtımı ve Turizm Açısından Önemi”
 • 2011 International Turkish Art Symposium, The University of North Florida, Sunulu Bildiri’    Geleneksel Çömlekçilik, Florida, U.S.A,
 • 2013 II. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslar arası Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Ajur Tekniğine Genel Bir Bakış ve Geleneksel Avanos Çömlekçiliğinde Ajur Tekniğinin Kullanımı (Poster Bildiri), Campiramit, Antalya, Türkiye,
 • 2015 Katılımlı Sosyal Yaşam ve Kadın Sempozyumu, Necmettin Erbakan  Üniversitesi, Konya, Bildiri Sunumu   
 • ‘Seramik Konulu Bir AB projesinde Kadının Eğitimi ve İstihdam Açısından Önemi’ Yayınlanmış Özet Bildiri Kitabı
 • 2016   Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Bakı, Avrasiya Üniversiteti, Bildiri Sunumu,’
 • Gündelik Nesnelerin Estetik Nesnelere Dönüşmesi ve bir örnek; Azeri Sanatçı İsmayıl Hüsevnov’un Çalışmaları’, Yayımlanmış Bildiri, 2016
 • 2017  VII.Uluslararası Canik Sempozyumu, Geçmişten Günümüze Göç Sunulu Bildiri; Kültürel Göç Olgusu Ve Bir Örnek Kınık Çömlekçi Köyü
 • 2020 3.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 3-5 Nisan 2020 Kayseri, Semercilik; İncesu’da Bir Semer Ustası Yusuf Kocataş.
 • 2020 Uluslararası Tokyo Kongresi, Tokyo Zirvesi 2,2.Uluslararası Modern Bilimlerde Yenilikçi Kongresi, 17-19 Ağustos 2020, Sepet Örücülüğü ve Geleneksel  Sepet Örücülüğünün Develi’deki Son Temsilcisi: Turan Mehmet Söbe.
 • 2020  7th  International Social Sciences Congress,Budapest,Hungary 23-25 Eylül 2020  ”Bird  Figures and Their Reflections on Contemporary Turkısh Ceramic Art
 • 2020  4.Asya Pasifik, Uluslararası Modern Bilimler Kongresi, 12-13 Aralık 2020 Filipinler.”Kınık Çömlekçiliği ve Bir Çömlek Ustası Salim Yaşar”.

 

Çalıştaylar:

 • 2000 I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Çalıştayı, Pano çalışması
 • 2007 “Nitel Araştırmalar ve Nitel Araştırmalarda Bilgisayar Destekli Veri Analizi”, Kurs ve Çalıştayı

 

Ulusal Karma Sergiler:

 • 1994 Sinter Seramik Yarışması Karma Sergi, Uğur Mumcu Sanat Merkezi, Bozüyük, Bilecik, Türkiye,
 • 1997 Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi,
 • Sabancı Kültür Sitesi Sergi Salonu, Kayseri, Kayseri
 • 2000 Anadolu Üniversitesi  “Muammer Çakı Yaşıyor” Karma Seramik Sergisi, Güzel Sanatlar
 • Fakültesi Sergi Salonu, Eskişehir, Kayseri, Türkiye,
 • 2000 I. Ulusal Uygulamalı Avanos seramik Sempozyumu Sergisi, Hacı Nuri Bey Konağı, Avanos, Türkiye,
 • 2004 8. Altın Testi Seramik Yarışması Sergisi, Adnan Franko Sanat Galerisi, İzmir, Türkiye
 • 2005 Ö.Y.P. Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Sergisi, Selçuk Üniversitesi Kongre Merkezi, Konya, Türkiye,
 • 2005 Art Forum Plastik Sanatlar Fuarı Karma Sergi, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye
 • 2005 Ö.Y.P. Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Sergisi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu, Kayseri, Türkiye,
 • 2005 Avrupa Komisyonu Aktif İş Gücü Programları projesi Ürgüp Mesleki Eğitim Seferberliği Temel Projesi Sergisi, Ürgüp Sinema Salonu, Ürgüp, Nevşehir, Türkiye,
 • 2005 “Üniversitelerarası Seramik Sergisi” Selçuk Üniversitesi Kongre Merkezi, Konya, Türkiye,
 • 2006 Türk – Japon Seramik Sergisi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu, Kayseri, Türkiye,
 • 2006 II. Kışa Merhaba Rotary Kulüp Sanat Günleri Karma Sergi, Erciyes Üniversitesi, Sabancı Kültür Sitesi Sergi Salonu, Kayseri, Türkiye,
 • 2007 Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu, Kayseri
 • 2007 “66 Kadın 66 Yapıt” Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi, Çekirdek Sanat Galerisi, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye,
 • 2007 “50. Yılda Büyük Buluşma Öğretim Üyeleri Sergisi”, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 50. Kuruluş Yılı Etkinlikleri, Beşiktaş Belediyesi Mustafa Kemal Kültür Merkezi, İstanbul, Türkiye
 • 2007 “Yol Sergisi III” Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu, Kayseri, Türkiye,
 • 2007 24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Sergisi, GÖRSED, Gazi Üniversitesi Sergi Salonu, Ankara, Türkiye,
 • 2009 ERÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi 15. Yıl Etkinlikleri öğretim Elemanları Sergisi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu, Kayseri, Türkiye
 • 2010 GÖRSED 24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Sergisi TOBB ETÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Ankara, Türkiye
 • 2011 ‘Büyük Buluşma ’Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi ,S.Ü. Kongre  ve Kültür Merkezi, Sakarya, Türkiye,
 • 2012 Türk Eğitim Vakfı 45.Yıl Dönümü Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, Sabancı Kültür Sitesi, Kayseri, Türkiye,
 • 2012 ‘Karşılaşmalar ’ Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Erü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, Sabancı Kültür Sitesi, Kayseri, Türkiye,
 • 2013 ‘Yalnızca Barışa Tarafız’ Karma Sergi, Karşıyaka Ziya Gökalp Kültür Merkezi, İzmir, Türkiye,
 • 2013 Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu,’İzmir Buluşma VI’,Karma Sergi, İzmir Devlet Resim, Heykel Müzesi, Turgut Pura Sergi Salonu, İzmir, Türkiye,
 • 2013 II. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslar arası Kültür ve Sanat Etkinlikleri Karma Sergi, Cam piramit, Antalya, Türkiye,
 • 2013 Osmanlıdan Yansımalar, Geleneksel Türk Sanatları Karma Sergisi, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Antalya, Türkiye.
 • 2015 2015-2016 Erciyes Üniversitesi, Eğitim Öğretim yılı açılış töreni Güzel Sanatlar Fakültesi   Öğretim  Elemanları  Karma  Sergi, Sabancı  Kültür  Sitesi, Kayseri, Türkiye
 • 2015 II.Seramik Sanatı Eğitimi Sanat Etkinlikleri, ’Kuşaklar ‘Seramik Sergisi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Boğaz Komutanlığı Deniz Müzesi, Çanakkale, Türkiye
 • 2016 3.İstanbul Seramik Sanat Günleri, Karma Seramik Sergisi, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye
 • 2016 1.Erciyes Sanat Günleri Öğretim Elamanları Karma Sergisi ,ERÜ GSF Prof .Dr Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu, Kayseri, Türkiye
 • 2016 Büyük Efes Sanat Günleri, İzmir Büyük Efes Swiss Otel Sergi Salonu, İzmir, Türkiye
 • 2016 14.Altın Testi Seramik Yarışması, Karma Sergi,,Adnan Saygun Sergi Salonu, İzmir, Türkiye
 • 2017 Bir Fincan “AŞK”Seramik Sergisi, D’art Sanat Galerisi, İstanbul.
 • 2020 Dünya  Sanat  Günü Karma  Sergi “Karantina” 15 Nisan 2020, Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan.
 • 2020 Artdist 2.Online Karma Sergi.

 

Uluslararası Karma Sergiler:

 • 2003 “Çamurun Dili Yerelden Ulusala Ulusaldan Evrensele Seramik Sergisi”, Keşif Sanat Galerisi, Ankara, Türkiye,
 • 2005 I. Uluslararası Katılımlı, Melita’dan Battalgazi’ye “Kervansaray Buluşması”, Sergisi, Malatya
 • 2006 International Painting Exhibition “ Let’s Talk About Migration” Club UNESCO for Arts, Art Zervas Gallery Patra, Yunanistan
 • 2006 II. Uluslararası Katılımlı, Melita’dan Battalgazi’ye “Kervansaray Buluşması”, Sergisi, Malatya
 • 2007 International Painting Exhibition “ Let’s Talk About Migration” Municipal Art Gallery of Thessaloniki, Yunanistan
 • 2007 V. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu, Hacı Nuribey Konağı, Avanos, Nevşehir, Türkiye,
 • 2007 V. Uluslararası  Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu II. Sergi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar  Fakültesi Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Sergi  Salonu, Kayseri, Türkiye,
 • 2008 Participation at the International Painting Titled “ITHAKA” Rion, Yunanistan
 • 2008 5. Uluslararası Kapadokya Sanat Kampı, Karlık Evi Sergi Salonu, Uçhisar, Nevşehir, Türkiye,
 • 2009 Uluslararası Türkiye – Ukrayna İlişkileri VII. Uluslararası Gagouz Kültürü Sempozyumu, Karma Sergi, Taras Şevçenko Üniversitesi Sergi Salonu, Kiev, Ukrayna,
 • 2009 Konya II.Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi ve Sanat Etkinlikleri Karma Sergi, Selçuk Üniversitesi  Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu, Konya, Türkiye,
 • 2011 Kentle  Buluşma- III. Uluslararası Karma Sergi, Uşak Üniversitesi Sanat   Galerisi, Uşak, Türkiye,
 • 2011   I .Uluslararası  İzmir Sanat  Bienali, Uluslar arası  İzmir  Fuar  Alanı  3-4. Holler ,İzmir ,Türkiye,
 • 2011 International  Turkish  Art  Symposium, The  University  Of  North  Florida, Turkish  Cultural Center Exhibition Hall, Jacksonville, Florida, U.S.A,
 • 2013 50.Uluslararası  Altın  Portakal  Film  Festivali ,Uluslar arası  Plastik  Sanatlar  Sergisi, Akdeniz Üniversitesi  Olbia  Sanat  Galerisi, Antalya, Türkiye.
 • 2016 Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergi, Isparta Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu, Isparta, Türkiye.
 • 2016 III.Uluslararası Türk Kültürü ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı, Florida Atlantic Üniversitesi Sergi Salonu, Karma Sergi, Florida, ABD.
 • 2017 4.İstanbul Seramik Sanat Günleri, Karma Sergisi, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi, İstanbul.
 • 2020 PO-MO II  Uluslararası Posta Sanatı Sergisi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ,Konya.
 • 2020 “Geopark “İnternational Art  Exhibition, Azilal, Fas
 • 2020 Milli Birlik ve Beraberlik Uluslar arası Jürili  Karma Sergi, Hacı Bayram Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara.
 • 2020 Clay Art Platform, Devinim Online 2020,Uluslararası Karma  Seramik Sergisi.
 • 2020 Adım Adım Sosyal Mesafe  Sergisi, Uluslararası Online Sanat Sergisi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.
 • 2020  İpcedu 2020, Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, Uluslararası Karma Sergi.
 • 2020 Bonart Project 2020 Seramik Sergisi, Sınırların Ötesinde.
 • 2020 USBİK 2020, 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Karma Sergi
 • 2020  Xart Platform International Ceramic Sculpture Exhibition.

 

Workshoplar:

 • 2011- International Turkish Art Symposium,The University of Florida, Turkish Cultural Center, Workshop ‘Traditional Soğanlı Cloth Doll’ Florida ,U.S.A
 • 2013- Culturel Festival Nederland, ’Tradational Soğanlı Cloth Doll‘ Workshop,The Exhibition Center Of  s-Hertogenbosch Brabant Hall ,Nederland,
 • 2013- Akdeniz Üniversitesi GSF, II. Yöresel Ürünler Sempozyumu Kültür Sanat Etkinlikleri, Workshop Soğanlı Bebekleri, Cam Piramit, Antalya, Türkiye.
 • 2016- Uluslararası Türk Kültürü ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı, Florida Atlantic Üniversitesi, Seramik Workshop,(Geleneksel Selçuklu motifleri ve Kızılderili motifleri nin seramik de kullanımı )ABD Florida
 • 2016- 1.Uluslararası Erciyes  Sanat Günleri, Workshop, Seramik Obvarnaya Pişirim, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü İç Avlu, Kayseri

 

Makaleler:

 • Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi, Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi, Sayı 5, Kış Dönemi, 2010 “Seramik Sanatı ve Eğitiminde Karşılaşılan Genel Sorunlar”, syf 69-73.
 • Journal of Social and Humanities Sciences Research,” Bir İmge Olarak Horoz Sembolünün Çağdaş Seramik Sanatında Kullanılması”, 2020.7(56), 1920-1939 )
 • Hayırsever, B. Güngör ,M, C.-The Journal of Academic Social Science Studies, ”Seramik Panoların Oluşum Süreci ve Çağdaş Türk Seramik Sanatında Duvar Panoları ”s(80 ), s.( 323-340)
 • Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi,”Jale Yılmabaşar ve Seçili Seramik Duvar Panoları Üzerine Bir Değerlendirme”.2020.

 

Yayınlanmış Bildiriler:

 • Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu, Bildiriler Kitabı “ Avanos’ta Üretilen Geleneksel Formların Durdurulması” 05 – 17  Nisan 2000,  syf 79 – 82
 • II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Bildiriler Kitabı “Avanos Çömlekçiliğinde Kalite ve Pazar Problemleri”, 17 – 30 Haziran 2002, syf. 45 – 48
 • Türkiye – Ukrayna İlişkileri VII. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu  Bildiriler Kitabı“Soğanlı Bez Bebeklerinin Tanıtımı ve Turizm Açısından Önemi”, 25 – 30 Haziran 2009, Kiev, Ukrayna
 • Uluslar arası Katılımlı Sosyal Yaşam ve Kadın Sempozyumu, Necmettin Erbakan  Üniversitesi, Konya, Bildiri Sunumu ‘Seramik Konulu Bir AB projesinde Kadının Eğitimi ve İstihdam Açısından Önemi’ Yayınlanmış Özet Bildiri Kitabı, 2015
 • 3.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Bakı, Avrasiya Üniversiteti, Bildiri Sunumu,’    Gündelik Nesnelerin Estetik Nesnelere Dönüşmesi ve Bir Örnek; Azeri Sanatçı İsmayıl Hüsevnov’un Çalışmaları’, Yayımlanmış Bildiri, 2016
 • Hayırsever, B- Aydın, U ,3.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 3-5 Nisan 2020 Kayseri, Semercilik; İncesu’da Bir Semer Ustası Yusuf Kocataş.
 • Hayırsever ,B – Aydın, U. ,Uluslararası Tokyo Kongresi, Tokyo Zirvesi 2,2.Uluslararası Modern Bilimlerde Yenilikçi Çalışmalar Kongresi, 17-19 Ağustos 2020,”Sepet Örücülüğü ve Geleneksel  Sepet Örücülüğünün Develi’deki Son Temsilcisi ;Mehmet Turan Söbe.”
 • Güngör. M.C -Hayırsever, B. 7th  International Social Sciences Congress,Budapest,Hungary 23-25 Eylül 2020 ”Bird  Figures and Their Reflections  on  Contemporary  Turkish Ceramic Art”
 • Hayırsever, B.-Aydın, U. 4.Asya Pasifik, Uluslararası Modern Bilimler Kongresi, 12-13 Aralık 2020 Filipinler.”Kınık Çömlekçiliği ve Bir Çömlek Ustası Salim Yaşar”.

 

Kitap Bölümü:

Detok Kitap Bölümü, Develi’de Sosyal Donatı Alanı Projesi; Çocuk Köyü, Raziye Akça, Hanife Akgül, Bengütay Hayırsever,  Nobel Kitabevi, Syf ;119,129 ,2015, Adana,

 

Yüksek Lisans Tezi:

Avanos Çömlekçiliği’ ,Dokuz Eylül Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü, Seramik Anasanatdalı, İzmir, Türkiye

 

Sanatta Yeterlik Tezi:

‘Seramik de Yüzey-Mekan İlişkisi ve Bir Seramik Duvar Panosu Uygulaması’  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanatdalı, İzmir, Türkiye

 

Verdiği Lisans Dersleri:

 • Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü: Seramik Atölye, Temel Sanat Eğitimi, Yüzey Tasarımı, Desen, Tabak Tasarımı, Teknik Dekor, Anıtsal Uygulamalar, Görsel Sanatlarda Temel Kavramlar Geleneksel Seramik Tarihi Geleneksel Seramik
 • Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü: Seramik Heykel
 • Mustafa Çıkrıkçıoğlu Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü:  Temel Sanat Eğitimi,
 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Bölümü: Temel Sanat Eğitimi
 • İletişim Fakültesi Radyo Sinema TV Bölümü: Estetik ve Sanat, Çağdaş Sanat Akımlar
 • Güzel Sanatlar Bölümü, Seçmeli Dersler: Diksiyon, Drama, Seramik Atölye                                                                                                                                                       

 

Diğer Ulusal Ve Uluslararası Sanat Aktiviteleri :

 • 2004 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Jüri Üyeliği/KONYA
 • 2005 Ürgüp – Prokopi Kardeş Şehir Etkinlikleri Sanat Elçiliği/YUNANİSTAN
 • 2006 Erciyes Üniversitesi ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergi ve Ulusal Sempozyum Organize Komitesi/KAYSERİ
 • 2007 V. Uluslararası Avanos Seramik Sempozyumu Organize Komitesi/KAYSERİ
 • 2008 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu Üyeliği/KAYSERİ
 • 2009 “Sanat İle Umuda Uzanan Eller” AB Projesi, LÖSEV, Karlıkevi İşbirliği, Konuk Eğitimci Sanatçı, Uçhisar
 • 2010 Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Ve Kurumları Arası Proje Tabanlı Beceri Yarışması, Jüri Üyeliği, Kayseri
 • 2010 İl Turizm Müdürlüğü Yöresel Yemek Yarışması, Jüri Üyeliği, Kayseri
 • 2010 İl Turizm Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi Seramik Kulübü işbirliği ile “50 Genç Sanatçı, 50  Eser” isimli Karma Sergi Organizasyonu ,
 • 2013 Temel Tasarım Dersi Kapsamında  Konferans organizasyonu ‘Sanatçı Günleri‘ Konferans Misafir Sanatçı Bingül Başarır,
 • 2013  Ersem Yabancı Öğrenciler Koordinatörlüğü, Sanat Organizasyonları, Soğanlı Bebekleri ve Seramik   Eğitmenliği, Kayseri
 • 2016 Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Oyka Öğrenci Klübü işbirliği ile düzenlenen ‘Odaklı Yerel Kalkınma ve Citta Slow/ Slowcity Konferansı, Düzenleme Komitesi,
 • 2016   Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü ‘1.Hitit Motifleri ‘
 • Projesi Kapsamında Yüzey Tasarımı ve Anıtsal Uygulamalar Ders Çıktıları olan  15 adet Seramik Duvar Panosunun G.S.F Müzik Bölümüne Monte edilmesi.

 

Kolleksiyon:

 • Kayseri Valiliği
 • Avanos Belediyesi
 • Kreos Municipality, Prokopi Greece
 • Club Unesco, Greece
 • St. Abdulkader Ceramic l’usine, Tunisie
 • Taras,  Şevçenko Üniversitesi, Kiev, Ukrayna
 • Güray Müze, Avanos

 

Üyelikler:

 • Türk Seramik Derneği
 • Görsed

 

Konferans:

 • 2015- ‘Hitabet, Diksiyon ve Güzel Konuşma’ Konulu Konferans, TC, Polis Akademisi Başkanlığı, Kayseri Polis Meslek yüksek Okulu Müdürlüğü, Konferans Salonu, Kayseri
 • 2016- İncesu Yerel Kalkınma Planı Hazırlama Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, İncesu / Kayseri,

 

Kurslar Ve Katılım Belgeler:

 • 2005 E.Ü Sürekli Eğitim Merkezi Türkçe Diksiyon Kursu, Kayseri, Türkiye,
 • 2008 Bargu Devlet Üniversitesi 3 aylık Rusça Dil Kursu, Baranaviçi, Belarus,
 • 2010 T.C Kültür Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Ebru Kursu, Kayseri, Türkiye,
 • 2013 Çağdaş Drama Derneği, Yaratıcı Drama Eğitmenliği Kursu, Kayseri, Türkiye,
 • 2013 T.C Kültür Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü  Soğanlı Bebekleri Kursu, Kayseri, Türkiye   
 • 2014 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Diksiyon ve Hitabet Kursu
 • 2019  Kocasinan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, İşaret Dili Kursu

 

Artsonline'da Geçmiş Sergileri:

Video Klipler

Çalışmalarından Örnekler

5 Yorum

 • DOĞAN IŞIK
  28 Aralık 2020

  Güzel bir çalışma. Tebrik ediyorum.

 • Memet Bilgehan
  29 Aralık 2020

  El emeği göz nuru çalışmalarınız gurur verici nice çalışmslara imza atmanız dikeği ile..

 • Sezgin ANALI
  30 Aralık 2020

  Herzaman ki zarafetin ve engin dünya görüşünü sanatına da yansıtmışsın. Çok güzel çalışmalar. Tebrik ederim.

 • Abdullah mutlu
  1 Ocak 2021

  Bengütay çalışmaların mükemmel, beynindeki güzellikleri sanata aktarmışın.. başarıların devamı dileğimle sevgi saygı..

 • Mübeyyen Sarnıç
  3 Ocak 2021

  Birbirinden güzel eserlerinde yüreğinin imzasını görmek, her birinde ayrı bir zerafet ve çağrı hissederek izlemek çok güzeldi. Eline, emeğine ,yüreğine sağlık sevgili Bengütay..
  Başarıların daim olsun.

Görüşünüz

ARTSONLINE WEB ART GALLERY – DORUK BİLİŞİM © 2020. Tüm Hakları Saklıdır.
Kişisel Verilerin Korunması