Bengütay Hayırsever

Seramik, Heykel, Akademisyen
Telefon / Email / Web / Facebook / Instagram /

Paylaş

Kayseri

    

Eğitim:

Lisans : 1990-1994  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, Eskişehir, Türkiye

Y. Lisans : 1995-1997 Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Sanatta Yeterlik: 2011-2019 Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanatdalı, İzmir, Türkiye

 

Akademik Görev:

Öğr.Gör.Dr., Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü/Kayseri, Türkiye

 

Yurtiçi Ve Yurtdışı Kişisel Sergiler:

 • 2005 E.Ü. Sabancı Kültür Sitesi Sergi Salonu, Kayseri, Türkiye
 • 2006 Evia Adası, Kreos Belediyesi Sergi Salonu, Yunanistan
 • 2007 Galerie D’exposition Centre la Masion Turque, El Marezka, Tunus
 • 2012 ‘Let’s Dream’ Orta Anadolu Fabrikası, Demir Karamancı Kültür Merkezi Sergi Salonu, Kayseri, Türkiye
 • 2013 ‘Migration’ Ceramic Exhibition, Cultural Festival Nederland, The Exhibition Centre of s-Hertogenbosch Brabant Hall, Nederland.

 

Uluslararası Sempozyum Kapsamında Açılan Kişiler Sergiler:

 • 2000 Platform-C Cappadocia Academy 2000, Ceramic Wall Panel Art Exhibition Ürgüp, Hadosan Sergi Salonu/Türkiye

 

AB Projeleri:

 • 2005 Avrupa Birliği Aktif İşgücü Programları İş İstihdam Projeler Kapsamında Yürütülmekte Olan Seramik Konulu ÜMESTEP Projesi, Ürgüp, Uzman Eğiticilik,

 

Ödüller Ve Burslar:

 • 2004 8. Altın Testi Seramik Yarışması, Yıldız – Halim Şima Özel Ödülü, Türkiye
 • 2007 St. Abdulkader Ceramic l’usine 1 Aylık Sanatçı Bursu, Tunus
 • 2008 Baranaviçi  Bargu Devlet Üniversitesi 3 aylık Rusça Dil Kursu, Belarus

 

Anıtsal Seramik Uygulamalar:

 • 1999 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dekanlık Koridoru, Kayseri
 • 2000 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Protokol Girişi, Kayseri
 • 2000 Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Poliklinik Giriş Duvarı, Kayseri
 • 2000 Kayseri Valiliği Protokol Giriş Duvarı, Kayseri
 • 2002 Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi, Sabancı Restoran Seramik Duvar Uygulamaları, Kayseri
 • 2003 Erciyes Üniversitesi Anaokulu ve Kreşi Duvar Uygulamaları, Kayseri
 • 2004 II. Hava Kuvvetleri Komutanlığı İç ve Dış Mekan Seramik ve Polyester Duvar Uygulamaları, Kayseri
 • 2006 Erciyes Üniversitesi Rektörlük Binası Protokol Girişi Duvar Uygulamaları, Kayseri
 • 2007 St. Abdulkadir Houses Ceramik L’usine Seramik Duvar Uygulamaları, Nabeul, Tunus
 • 2009 Kayseri Şeker Fabrikası, Anıt uygulamaları, Kayseri
 • 2011 Özsa, Seramik Duvar Uygulamaları, Kayseri
 • 2016 Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi  Ortopedi ve Travmatoloji Poliklinik Giriş Duvarı, Kayseri
 • 2019 Erciyes Üniversitesi, Mehmet Kemal Dedeman Hemotoloji ve Onkoloji Hastanesi, Öğretim Üyeleri Koridoru, Kayseri

 

Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler:

 • 2000 Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu, Sunulu Bildiri, “Geleneksel Seramiklerin Üretiminin Durdurulması”, Isparta, Türkiye
 • 2000 I. Ulusal Uygulamalı Avanos Seramik Sempozyumu, Avanos, Türkiye
 • 2000 Platform C Cappadocia Academy 2000 Program, Sunulu Bildiri, “Avanos Çömlekçiliği” Ürgüp
 • 2000 I. Ulusal Osmaniye – Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu, Sunulu Bildiri, “Avanos’taki Çömlek Ustaları
 • 2002 II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Sunulu Bildiri, “Avanos Çömlekçiliğinde Kalite ve Pazar Problemleri”
 • 2005 Erciyes Üniversitesi Türkiye’de Sanat ve Mimarlık Tarihçiliği Sempozyumu, Sunulu Bildiri, “Seramik Sanatında Karşılaşılan Genel Sorunlar”
 • 2009 Türkiye – Ukrayna İlişkileri VII. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu “Soğanlı Bez Bebeklerinin Tanıtımı ve Turizm Açısından Önemi”
 • 2011 International Turkish Art Symposium, The University of North Florida, Sunulu Bildiri’    Geleneksel Çömlekçilik, Florida, U.S.A,
 • 2013 II. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslar arası Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Ajur Tekniğine Genel Bir Bakış ve Geleneksel Avanos Çömlekçiliğinde Ajur Tekniğinin Kullanımı (Poster Bildiri), Campiramit, Antalya, Türkiye,
 • 2015 Katılımlı Sosyal Yaşam ve Kadın Sempozyumu, Necmettin Erbakan  Üniversitesi, Konya, Bildiri Sunumu   
 • ‘Seramik Konulu Bir AB projesinde Kadının Eğitimi ve İstihdam Açısından Önemi’ Yayınlanmış Özet Bildiri Kitabı
 • 2016   Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Bakı, Avrasiya Üniversiteti, Bildiri Sunumu,’
 • Gündelik Nesnelerin Estetik Nesnelere Dönüşmesi ve bir örnek; Azeri Sanatçı İsmayıl Hüsevnov’un Çalışmaları’, Yayımlanmış Bildiri, 2016
 • 2017  VII.Uluslararası Canik Sempozyumu, Geçmişten Günümüze Göç Sunulu Bildiri; Kültürel Göç Olgusu Ve Bir Örnek Kınık Çömlekçi Köyü
 • 2020 3.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 3-5 Nisan 2020 Kayseri, Semercilik; İncesu’da Bir Semer Ustası Yusuf Kocataş.
 • 2020 Uluslararası Tokyo Kongresi, Tokyo Zirvesi 2,2.Uluslararası Modern Bilimlerde Yenilikçi Kongresi, 17-19 Ağustos 2020, Sepet Örücülüğü ve Geleneksel  Sepet Örücülüğünün Develi’deki Son Temsilcisi: Turan Mehmet Söbe.
 • 2020  7th  International Social Sciences Congress,Budapest,Hungary 23-25 Eylül 2020  ”Bird  Figures and Their Reflections on Contemporary Turkısh Ceramic Art
 • 2020  4.Asya Pasifik, Uluslararası Modern Bilimler Kongresi, 12-13 Aralık 2020 Filipinler.”Kınık Çömlekçiliği ve Bir Çömlek Ustası Salim Yaşar”.

 

Çalıştaylar:

 • 2000 I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Çalıştayı, Pano çalışması
 • 2007 “Nitel Araştırmalar ve Nitel Araştırmalarda Bilgisayar Destekli Veri Analizi”, Kurs ve Çalıştayı

 

Ulusal Karma Sergiler:

 • 1994 Sinter Seramik Yarışması Karma Sergi, Uğur Mumcu Sanat Merkezi, Bozüyük, Bilecik, Türkiye,
 • 1997 Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi,
 • Sabancı Kültür Sitesi Sergi Salonu, Kayseri, Kayseri
 • 2000 Anadolu Üniversitesi  “Muammer Çakı Yaşıyor” Karma Seramik Sergisi, Güzel Sanatlar
 • Fakültesi Sergi Salonu, Eskişehir, Kayseri, Türkiye,
 • 2000 I. Ulusal Uygulamalı Avanos seramik Sempozyumu Sergisi, Hacı Nuri Bey Konağı, Avanos, Türkiye,
 • 2004 8. Altın Testi Seramik Yarışması Sergisi, Adnan Franko Sanat Galerisi, İzmir, Türkiye
 • 2005 Ö.Y.P. Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Sergisi, Selçuk Üniversitesi Kongre Merkezi, Konya, Türkiye,
 • 2005 Art Forum Plastik Sanatlar Fuarı Karma Sergi, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye
 • 2005 Ö.Y.P. Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Sergisi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu, Kayseri, Türkiye,
 • 2005 Avrupa Komisyonu Aktif İş Gücü Programları projesi Ürgüp Mesleki Eğitim Seferberliği Temel Projesi Sergisi, Ürgüp Sinema Salonu, Ürgüp, Nevşehir, Türkiye,
 • 2005 “Üniversitelerarası Seramik Sergisi” Selçuk Üniversitesi Kongre Merkezi, Konya, Türkiye,
 • 2006 Türk – Japon Seramik Sergisi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu, Kayseri, Türkiye,
 • 2006 II. Kışa Merhaba Rotary Kulüp Sanat Günleri Karma Sergi, Erciyes Üniversitesi, Sabancı Kültür Sitesi Sergi Salonu, Kayseri, Türkiye,
 • 2007 Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu, Kayseri
 • 2007 “66 Kadın 66 Yapıt” Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi, Çekirdek Sanat Galerisi, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye,
 • 2007 “50. Yılda Büyük Buluşma Öğretim Üyeleri Sergisi”, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 50. Kuruluş Yılı Etkinlikleri, Beşiktaş Belediyesi Mustafa Kemal Kültür Merkezi, İstanbul, Türkiye
 • 2007 “Yol Sergisi III” Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu, Kayseri, Türkiye,
 • 2007 24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Sergisi, GÖRSED, Gazi Üniversitesi Sergi Salonu, Ankara, Türkiye,
 • 2009 ERÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi 15. Yıl Etkinlikleri öğretim Elemanları Sergisi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu, Kayseri, Türkiye
 • 2010 GÖRSED 24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Sergisi TOBB ETÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Ankara, Türkiye
 • 2011 ‘Büyük Buluşma ’Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi ,S.Ü. Kongre  ve Kültür Merkezi, Sakarya, Türkiye,
 • 2012 Türk Eğitim Vakfı 45.Yıl Dönümü Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, Sabancı Kültür Sitesi, Kayseri, Türkiye,
 • 2012 ‘Karşılaşmalar ’ Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Erü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, Sabancı Kültür Sitesi, Kayseri, Türkiye,
 • 2013 ‘Yalnızca Barışa Tarafız’ Karma Sergi, Karşıyaka Ziya Gökalp Kültür Merkezi, İzmir, Türkiye,
 • 2013 Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu,’İzmir Buluşma VI’,Karma Sergi, İzmir Devlet Resim, Heykel Müzesi, Turgut Pura Sergi Salonu, İzmir, Türkiye,
 • 2013 II. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslar arası Kültür ve Sanat Etkinlikleri Karma Sergi, Cam piramit, Antalya, Türkiye,
 • 2013 Osmanlıdan Yansımalar, Geleneksel Türk Sanatları Karma Sergisi, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Antalya, Türkiye.
 • 2015 2015-2016 Erciyes Üniversitesi, Eğitim Öğretim yılı açılış töreni Güzel Sanatlar Fakültesi   Öğretim  Elemanları  Karma  Sergi, Sabancı  Kültür  Sitesi, Kayseri, Türkiye
 • 2015 II.Seramik Sanatı Eğitimi Sanat Etkinlikleri, ’Kuşaklar ‘Seramik Sergisi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Boğaz Komutanlığı Deniz Müzesi, Çanakkale, Türkiye
 • 2016 3.İstanbul Seramik Sanat Günleri, Karma Seramik Sergisi, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye
 • 2016 1.Erciyes Sanat Günleri Öğretim Elamanları Karma Sergisi ,ERÜ GSF Prof .Dr Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu, Kayseri, Türkiye
 • 2016 Büyük Efes Sanat Günleri, İzmir Büyük Efes Swiss Otel Sergi Salonu, İzmir, Türkiye
 • 2016 14.Altın Testi Seramik Yarışması, Karma Sergi,,Adnan Saygun Sergi Salonu, İzmir, Türkiye
 • 2017 Bir Fincan “AŞK”Seramik Sergisi, D’art Sanat Galerisi, İstanbul.
 • 2020 Dünya  Sanat  Günü Karma  Sergi “Karantina” 15 Nisan 2020, Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan.
 • 2020 Artdist 2.Online Karma Sergi.

 

Uluslararası Karma Sergiler:

 • 2003 “Çamurun Dili Yerelden Ulusala Ulusaldan Evrensele Seramik Sergisi”, Keşif Sanat Galerisi, Ankara, Türkiye,
 • 2005 I. Uluslararası Katılımlı, Melita’dan Battalgazi’ye “Kervansaray Buluşması”, Sergisi, Malatya
 • 2006 International Painting Exhibition “ Let’s Talk About Migration” Club UNESCO for Arts, Art Zervas Gallery Patra, Yunanistan
 • 2006 II. Uluslararası Katılımlı, Melita’dan Battalgazi’ye “Kervansaray Buluşması”, Sergisi, Malatya
 • 2007 International Painting Exhibition “ Let’s Talk About Migration” Municipal Art Gallery of Thessaloniki, Yunanistan
 • 2007 V. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu, Hacı Nuribey Konağı, Avanos, Nevşehir, Türkiye,
 • 2007 V. Uluslararası  Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu II. Sergi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar  Fakültesi Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Sergi  Salonu, Kayseri, Türkiye,
 • 2008 Participation at the International Painting Titled “ITHAKA” Rion, Yunanistan
 • 2008 5. Uluslararası Kapadokya Sanat Kampı, Karlık Evi Sergi Salonu, Uçhisar, Nevşehir, Türkiye,
 • 2009 Uluslararası Türkiye – Ukrayna İlişkileri VII. Uluslararası Gagouz Kültürü Sempozyumu, Karma Sergi, Taras Şevçenko Üniversitesi Sergi Salonu, Kiev, Ukrayna,
 • 2009 Konya II.Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi ve Sanat Etkinlikleri Karma Sergi, Selçuk Üniversitesi  Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu, Konya, Türkiye,
 • 2011 Kentle  Buluşma- III. Uluslararası Karma Sergi, Uşak Üniversitesi Sanat   Galerisi, Uşak, Türkiye,
 • 2011   I .Uluslararası  İzmir Sanat  Bienali, Uluslar arası  İzmir  Fuar  Alanı  3-4. Holler ,İzmir ,Türkiye,
 • 2011 International  Turkish  Art  Symposium, The  University  Of  North  Florida, Turkish  Cultural Center Exhibition Hall, Jacksonville, Florida, U.S.A,
 • 2013 50.Uluslararası  Altın  Portakal  Film  Festivali ,Uluslar arası  Plastik  Sanatlar  Sergisi, Akdeniz Üniversitesi  Olbia  Sanat  Galerisi, Antalya, Türkiye.
 • 2016 Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergi, Isparta Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu, Isparta, Türkiye.
 • 2016 III.Uluslararası Türk Kültürü ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı, Florida Atlantic Üniversitesi Sergi Salonu, Karma Sergi, Florida, ABD.
 • 2017 4.İstanbul Seramik Sanat Günleri, Karma Sergisi, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi, İstanbul.
 • 2020 PO-MO II  Uluslararası Posta Sanatı Sergisi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ,Konya.
 • 2020 “Geopark “İnternational Art  Exhibition, Azilal, Fas
 • 2020 Milli Birlik ve Beraberlik Uluslar arası Jürili  Karma Sergi, Hacı Bayram Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara.
 • 2020 Clay Art Platform, Devinim Online 2020,Uluslararası Karma  Seramik Sergisi.
 • 2020 Adım Adım Sosyal Mesafe  Sergisi, Uluslararası Online Sanat Sergisi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.
 • 2020  İpcedu 2020, Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, Uluslararası Karma Sergi.
 • 2020 Bonart Project 2020 Seramik Sergisi, Sınırların Ötesinde.
 • 2020 USBİK 2020, 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Karma Sergi
 • 2020  Xart Platform International Ceramic Sculpture Exhibition.

 

Workshoplar:

 • 2011- International Turkish Art Symposium,The University of Florida, Turkish Cultural Center, Workshop ‘Traditional Soğanlı Cloth Doll’ Florida ,U.S.A
 • 2013- Culturel Festival Nederland, ’Tradational Soğanlı Cloth Doll‘ Workshop,The Exhibition Center Of  s-Hertogenbosch Brabant Hall ,Nederland,
 • 2013- Akdeniz Üniversitesi GSF, II. Yöresel Ürünler Sempozyumu Kültür Sanat Etkinlikleri, Workshop Soğanlı Bebekleri, Cam Piramit, Antalya, Türkiye.
 • 2016- Uluslararası Türk Kültürü ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı, Florida Atlantic Üniversitesi, Seramik Workshop,(Geleneksel Selçuklu motifleri ve Kızılderili motifleri nin seramik de kullanımı )ABD Florida
 • 2016- 1.Uluslararası Erciyes  Sanat Günleri, Workshop, Seramik Obvarnaya Pişirim, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü İç Avlu, Kayseri

 

Makaleler:

 • Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi, Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi, Sayı 5, Kış Dönemi, 2010 “Seramik Sanatı ve Eğitiminde Karşılaşılan Genel Sorunlar”, syf 69-73.
 • Journal of Social and Humanities Sciences Research,” Bir İmge Olarak Horoz Sembolünün Çağdaş Seramik Sanatında Kullanılması”, 2020.7(56), 1920-1939 )
 • Hayırsever, B. Güngör ,M, C.-The Journal of Academic Social Science Studies, ”Seramik Panoların Oluşum Süreci ve Çağdaş Türk Seramik Sanatında Duvar Panoları ”s(80 ), s.( 323-340)
 • Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi,”Jale Yılmabaşar ve Seçili Seramik Duvar Panoları Üzerine Bir Değerlendirme”.2020.

 

Yayınlanmış Bildiriler:

 • Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu, Bildiriler Kitabı “ Avanos’ta Üretilen Geleneksel Formların Durdurulması” 05 – 17  Nisan 2000,  syf 79 – 82
 • II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Bildiriler Kitabı “Avanos Çömlekçiliğinde Kalite ve Pazar Problemleri”, 17 – 30 Haziran 2002, syf. 45 – 48
 • Türkiye – Ukrayna İlişkileri VII. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu  Bildiriler Kitabı“Soğanlı Bez Bebeklerinin Tanıtımı ve Turizm Açısından Önemi”, 25 – 30 Haziran 2009, Kiev, Ukrayna
 • Uluslar arası Katılımlı Sosyal Yaşam ve Kadın Sempozyumu, Necmettin Erbakan  Üniversitesi, Konya, Bildiri Sunumu ‘Seramik Konulu Bir AB projesinde Kadının Eğitimi ve İstihdam Açısından Önemi’ Yayınlanmış Özet Bildiri Kitabı, 2015
 • 3.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Bakı, Avrasiya Üniversiteti, Bildiri Sunumu,’    Gündelik Nesnelerin Estetik Nesnelere Dönüşmesi ve Bir Örnek; Azeri Sanatçı İsmayıl Hüsevnov’un Çalışmaları’, Yayımlanmış Bildiri, 2016
 • Hayırsever, B- Aydın, U ,3.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 3-5 Nisan 2020 Kayseri, Semercilik; İncesu’da Bir Semer Ustası Yusuf Kocataş.
 • Hayırsever ,B – Aydın, U. ,Uluslararası Tokyo Kongresi, Tokyo Zirvesi 2,2.Uluslararası Modern Bilimlerde Yenilikçi Çalışmalar Kongresi, 17-19 Ağustos 2020,”Sepet Örücülüğü ve Geleneksel  Sepet Örücülüğünün Develi’deki Son Temsilcisi ;Mehmet Turan Söbe.”
 • Güngör. M.C -Hayırsever, B. 7th  International Social Sciences Congress,Budapest,Hungary 23-25 Eylül 2020 ”Bird  Figures and Their Reflections  on  Contemporary  Turkish Ceramic Art”
 • Hayırsever, B.-Aydın, U. 4.Asya Pasifik, Uluslararası Modern Bilimler Kongresi, 12-13 Aralık 2020 Filipinler.”Kınık Çömlekçiliği ve Bir Çömlek Ustası Salim Yaşar”.

 

Kitap Bölümü:

Detok Kitap Bölümü, Develi’de Sosyal Donatı Alanı Projesi; Çocuk Köyü, Raziye Akça, Hanife Akgül, Bengütay Hayırsever,  Nobel Kitabevi, Syf ;119,129 ,2015, Adana,

 

Yüksek Lisans Tezi:

Avanos Çömlekçiliği’ ,Dokuz Eylül Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü, Seramik Anasanatdalı, İzmir, Türkiye

 

Sanatta Yeterlik Tezi:

‘Seramik de Yüzey-Mekan İlişkisi ve Bir Seramik Duvar Panosu Uygulaması’  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanatdalı, İzmir, Türkiye

 

Verdiği Lisans Dersleri:

 • Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü: Seramik Atölye, Temel Sanat Eğitimi, Yüzey Tasarımı, Desen, Tabak Tasarımı, Teknik Dekor, Anıtsal Uygulamalar, Görsel Sanatlarda Temel Kavramlar Geleneksel Seramik Tarihi Geleneksel Seramik
 • Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü: Seramik Heykel
 • Mustafa Çıkrıkçıoğlu Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü:  Temel Sanat Eğitimi,
 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Bölümü: Temel Sanat Eğitimi
 • İletişim Fakültesi Radyo Sinema TV Bölümü: Estetik ve Sanat, Çağdaş Sanat Akımlar
 • Güzel Sanatlar Bölümü, Seçmeli Dersler: Diksiyon, Drama, Seramik Atölye                                                                                                                                                       

 

Diğer Ulusal Ve Uluslararası Sanat Aktiviteleri :

 • 2004 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Jüri Üyeliği/KONYA
 • 2005 Ürgüp – Prokopi Kardeş Şehir Etkinlikleri Sanat Elçiliği/YUNANİSTAN
 • 2006 Erciyes Üniversitesi ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergi ve Ulusal Sempozyum Organize Komitesi/KAYSERİ
 • 2007 V. Uluslararası Avanos Seramik Sempozyumu Organize Komitesi/KAYSERİ
 • 2008 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu Üyeliği/KAYSERİ
 • 2009 “Sanat İle Umuda Uzanan Eller” AB Projesi, LÖSEV, Karlıkevi İşbirliği, Konuk Eğitimci Sanatçı, Uçhisar
 • 2010 Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Ve Kurumları Arası Proje Tabanlı Beceri Yarışması, Jüri Üyeliği, Kayseri
 • 2010 İl Turizm Müdürlüğü Yöresel Yemek Yarışması, Jüri Üyeliği, Kayseri
 • 2010 İl Turizm Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi Seramik Kulübü işbirliği ile “50 Genç Sanatçı, 50  Eser” isimli Karma Sergi Organizasyonu ,
 • 2013 Temel Tasarım Dersi Kapsamında  Konferans organizasyonu ‘Sanatçı Günleri‘ Konferans Misafir Sanatçı Bingül Başarır,
 • 2013  Ersem Yabancı Öğrenciler Koordinatörlüğü, Sanat Organizasyonları, Soğanlı Bebekleri ve Seramik   Eğitmenliği, Kayseri
 • 2016 Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Oyka Öğrenci Klübü işbirliği ile düzenlenen ‘Odaklı Yerel Kalkınma ve Citta Slow/ Slowcity Konferansı, Düzenleme Komitesi,
 • 2016   Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü ‘1.Hitit Motifleri ‘
 • Projesi Kapsamında Yüzey Tasarımı ve Anıtsal Uygulamalar Ders Çıktıları olan  15 adet Seramik Duvar Panosunun G.S.F Müzik Bölümüne Monte edilmesi.

 

Kolleksiyon:

 • Kayseri Valiliği
 • Avanos Belediyesi
 • Kreos Municipality, Prokopi Greece
 • Club Unesco, Greece
 • St. Abdulkader Ceramic l’usine, Tunisie
 • Taras,  Şevçenko Üniversitesi, Kiev, Ukrayna
 • Güray Müze, Avanos

 

Üyelikler:

 • Türk Seramik Derneği
 • Görsed

 

Konferans:

 • 2015- ‘Hitabet, Diksiyon ve Güzel Konuşma’ Konulu Konferans, TC, Polis Akademisi Başkanlığı, Kayseri Polis Meslek yüksek Okulu Müdürlüğü, Konferans Salonu, Kayseri
 • 2016- İncesu Yerel Kalkınma Planı Hazırlama Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, İncesu / Kayseri,

 

Kurslar Ve Katılım Belgeler:

 • 2005 E.Ü Sürekli Eğitim Merkezi Türkçe Diksiyon Kursu, Kayseri, Türkiye,
 • 2008 Bargu Devlet Üniversitesi 3 aylık Rusça Dil Kursu, Baranaviçi, Belarus,
 • 2010 T.C Kültür Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Ebru Kursu, Kayseri, Türkiye,
 • 2013 Çağdaş Drama Derneği, Yaratıcı Drama Eğitmenliği Kursu, Kayseri, Türkiye,
 • 2013 T.C Kültür Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü  Soğanlı Bebekleri Kursu, Kayseri, Türkiye   
 • 2014 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Diksiyon ve Hitabet Kursu
 • 2019  Kocasinan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, İşaret Dili Kursu

 

Artsonline'da Geçmiş Sergileri:

Video Klipler

Çalışmalarından Örnekler

10 Yorum

 • DOĞAN IŞIK
  28 Aralık 2020

  Güzel bir çalışma. Tebrik ediyorum.

  • Bengütay Hayırsever
   21 Ocak 2021

   Doğan hocam sergime katıldığınız İçin çok teşekkür ederim,sevgi ve Saygılarımla.

 • Memet Bilgehan
  29 Aralık 2020

  El emeği göz nuru çalışmalarınız gurur verici nice çalışmslara imza atmanız dikeği ile..

  • Bengütay Hayırsever
   21 Ocak 2021

   Mehmet hocam sergime katıldığınız İçin ve güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim,sevgi ve saygılarımla..

 • Sezgin ANALI
  30 Aralık 2020

  Herzaman ki zarafetin ve engin dünya görüşünü sanatına da yansıtmışsın. Çok güzel çalışmalar. Tebrik ederim.

  • Bengütay Hayırsever
   21 Ocak 2021

   Sezgin abicim ,sende her zamanki gibi çok naziksin ,sergime katıldığın İçin ve güzel düşüncelerin için çok teşekkür ederim,sevgilerimle…

 • Abdullah mutlu
  1 Ocak 2021

  Bengütay çalışmaların mükemmel, beynindeki güzellikleri sanata aktarmışın.. başarıların devamı dileğimle sevgi saygı..

  • Bengütay Hayırsever
   21 Ocak 2021

   Abdullah beycim ,güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ederim,sevgilerimle…

 • Mübeyyen Sarnıç
  3 Ocak 2021

  Birbirinden güzel eserlerinde yüreğinin imzasını görmek, her birinde ayrı bir zerafet ve çağrı hissederek izlemek çok güzeldi. Eline, emeğine ,yüreğine sağlık sevgili Bengütay..
  Başarıların daim olsun.

  • Bengütay Hayırsever
   21 Ocak 2021

   Mübeyyen ablacım ,sergime katıldığın İçin ve güzel düşüncelerin için çok teşekkür ederim ,Sevgilerimle ..

Görüşünüz

ARTSONLINE WEB ART GALLERY – DORUK BİLİŞİM © 2020. Tüm Hakları Saklıdır.
Kişisel Verilerin Korunması