Serkan Vural

Grafik Tasarım, Akademisyen
Telefon / Email / Web / Facebook / Instagram /

Paylaş

1980 yılında Ankara’da doğdu.

Liseyi Ankara GOP Anadolu Meslek Lisesinde Grafik Bölümünde okudu.

Lisans eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Grafik Öğretmenliği’nde ve yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Grafik Eğitimi programında tamamladı.

Ajanslarda yıllarca grafik tasarımcı olarak çalıştı.

Çeşitli eğitim kurumlarında grafik tasarım eğitmenliği yaptı.

2010 yılında Kırklareli Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak göreve başladı.

Daha sonra Trakya Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde çalıştı.

2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Bölümü Sanatta Yeterlik programını tamamladı.

Halen Türkiye’de bir kamu üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

He was born in Ankara in 1980.

He completed his high school education in Ankara GOP Anatolian Vocational High School, Department of Graphics.

He completed his undergraduate education in Ankara Gazi University Vocational Education Faculty Graphic Teaching and his master’s degree in the Graphic Education program of Gazi University Institute of Educational Sciences.

He worked as a graphic designer in agencies for years.

He worked as a graphic design instructor in various educational institutions.

He started working as a lecturer at Kırklareli University in 2010.

Later, he worked at Trakya University and Çankırı Karatekin University.

In 2016, he completed the Proficiency in Art program at Hacettepe University Fine Arts Institute Graphic Department.

He is currently working as a faculty member at a public University.

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  1. VURAL SERKAN (2020). Televizyon Yayıncılığında Tipografik Devinim.  ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10(3), 636-649., Doi: 10.48146/odusobiad.756021 (Yayın No: 6632521)
  2. VURAL SERKAN (2020). Reklam Filmlerindeki Tipografinin Kinetik Dönüşümü. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 9(69), 821-840., Doi: 10.7816/idil-09-69-08 (Yayın No: 6349394)
  3. VURAL SERKAN VE KÜRŞAD DENİZ (2020). Üç Boyutlu Görüntülerin Reklam Afişlerindeki Yeri. Social Sciences Studies Journal. 6(66), 3106-3120. Doi:http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2493
  4. KÜRŞAD DENİZ VE VURAL SERKAN (2020). Kamusal Alanda Tipografinin Üç Boyutlu İfade Alanları. Social Sciences Studies Journal, 6(60), 1632 – 1645. Doi: http://dx.doi.org/10. 26449/sssj. 2231 (Yayın No: 6349390)
  5. VURAL SERKAN (2018). Bilginin Deneyimlenme Sürecinde Güncel Arayüz Kullanımları. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(19), 289-301. (Yayın No: 4412973)
 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
  1. VURAL SERKAN (2019). Grafik Tasarım Eğitiminde Üç Boyutlu Program Kullanımı. 6. Uluslararası Alanya Güzel Sanatlar Sempozyumu, 116-136. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5797436)
  2. VURAL SERKAN (2017). Sosyal Medyanın Grafik Tasarım Sürecine Yaratıcı Katkısı. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 469-484. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3616389)
  3. VURAL SERKAN (2017). Durağan Bilgi Grafiklerinde Veri Görselleştirme Yaklaşımları. Cumhuriyet Üniversitesi, Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri Sempozyumu, 208-226. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3616388)
  4. VURAL SERKAN (2014). Logo Tasarımına Üç Boyutlu Yaklaşım. Anadolu Üniversitesi, Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3616386)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. KARAŞAHİNOĞLU ŞADİ, VURAL SERKAN (2020). Maskotların Güncel Grafik Tasarım Ürünlerinde Kullanım Örneklerinin İncelenmesi.  Atatürk Üniversitesi GSF Sanat Dergisi (36), 197-216., Doi: https://doi.org/10.47571/ataunigsfd.772411 (Kontrol No: 6630651)

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :

 1. Üniversitelerin düzenlediği uluslararası karma sergiler / 2013, “Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 6. Uluslararası Öğrenci Trienali” Kapsamında Video Gösterimi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 2. Üniversitelerin düzenlediği ulusal karma sergiler / 2013, “Sanatın Anadolu Aydınlanması” Konulu Karma Sergi, TCMB Sanat Galerisi, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara.
 3. Üniversitelerin düzenlediği ulusal karma sergiler / 2013, “Şehir, Güvenlik ve Yoksulluk” Konulu Karma Sergi, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara.
 4. Üniversitelerin düzenlediği ulusal karma sergiler / 2013, “Ankara’nın Başkent Oluşunun 90. Yılı Kutlaması” Konulu Karma Sergi, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara.
 5. Üniversitelerin düzenlediği ulusal karma sergiler / 2014, “Dijital Gözetim” Konulu Karma Sergi, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara.
 6. Üniversitelerin düzenlediği ulusal karma sergiler / 2015, Öğretim Elemanları Karma Sergisi, 100. Yıl Kültür Merkezi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çankırı.
 7. Üniversitelerin düzenlediği ulusal karma sergiler / 2016, “Denge: Hayatta Başka Şeyler De Vardır.” Konulu Karma Sergi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 8. Üniversitelerin düzenlediği uluslararası karma sergiler / 2016, “Namık Kemal Üniversitesi 1. Uluslararası Mail Art Bienali” Kapsamında Karma Sergi, Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekirdağ.
 9. Üniversitelerin düzenlediği ulusal karma sergiler / 2017, Öğretim Elemanları Karma Sergisi, 100. Yıl Kültür Merkezi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çankırı.
 10. Ulusal Karma sergiler / 2017, Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Ordu Fotoğraf Sanatçıları Derneği, Ordu.
 11. Üniversitelerin düzenlediği uluslararası karma sergiler / 2018, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Karma Sergisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi, Çankırı.
 12. Uluslararası Karma sergiler / 2018, Kültürel Mirasın Yıkımına Karşı Görsel Belleğin Sürdürülmesi, Sanat ve Tasarım Sergisi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi, Kıbrıs.
 13. Üniversitelerin düzenlediği uluslararası karma sergiler / 2019, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 3. Uluslararası Karma Sergisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi, Çankırı.
 14. Üniversitelerin düzenlediği uluslararası karma sergiler / 2019, Anı Para Tasarımları Sergisi, Hacettepe Üniversitesi – Hacettepe Ahmet Göğüş Sanat Galerisi, Ankara.
 15. Üniversitelerin düzenlediği uluslararası karma sergiler / 2019, Millî Mücadelemizin 100. Yılı Anısına Uluslararası Afiş Tasarımları, Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, Giresun.
 16. Üniversitelerin düzenlediği uluslararası karma sergiler / 2019, Uşak Üniversitesi Uluslararası Anı Para Tasarımları Sergisi, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi, Uşak.
 17. Üniversitelerin düzenlediği ulusal karma sergiler / 2020, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ulusal Jürili Karma Sergisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi, Çankırı.
 18. Üniversitelerin düzenlediği uluslararası karma sergiler / 2020, 2. Uluslararası Posta Sanatı Sergisi, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu.
 19. Üniversitelerin düzenlediği ulusal karma sergiler / 2020, Dünya Sanat Günü – Karantina, Online Karma Sergi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Erzincan.
 20. Uluslararası karma sanal sergiler / 2020, “From the trenches.One day less, one more design. Design is on fire” Konulu Karma Sanal Sergi, Katalonya Resmi Grafik Tasarımcılar Derneği, İspanya.
 21. Üniversitelerin düzenlediği uluslararası karma sergiler / 2020, Uluslararası Po-Mo Posta Sanatı Sergisi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanal Sergi Sistemi, Konya.
 22. Üniversitelerin düzenlediği ulusal karma sergiler/ 2020, 19 Mayıs 1919 Ruhu, Sanal Karma Sergi, Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Uşak.
 23. Uluslararası Trianeller / 2020, The 15th TRIENNIAL EKOPLAGÁT ´20, State Nature Conservancy of The Slovak Republic, Slovakia.
 24. Ulusal Bireysel (kişisel) Sergiler / 01.12.2020-12.12.2020, Yersiz İşler Sergisi, Akdora Sanat Galerisi, Ankara.
 25. Ulusal Bireysel (kişisel) Sergiler / 06.12.2020-21.12.2020, Yersiz İşler Sanal Sergisi, Akdora Sanat Galerisi Web Sayfası, Ankara.
 26. Üniversitelerin düzenlediği Ulusal karma sergiler /, 24.12.2020-25.12.2020, 1. Ulusal Jürili Bozok Sanat Etkinlikleri, Jürili Çevrimiçi Karma Sergi, Yozgat.
 27. Üniversitelerin düzenlediği ulusal karma sergiler / 22.12.2020-25.12.2020, IV. Ulusal ve Online Davetli,”ARALIKSIZ” İsimli Karma Fotoğraf Sergisi, Çevrimiçi Karma Sergi, Ordu.
 28. Ulusal Bireysel (kişisel) Çalıştay / 27.12.2020, Üç Boyutlu Görselleştirme Çalıştayı, Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sakarya.
 29. Ulusal Bireysel (kişisel) Sergiler / 11.01.2021-15.01.2021, Bi’Şeysiz-ler..1 Sergisi, Akdora Sanat Galerisi, Ankara.
 30. Ulusal Bireysel (kişisel) Sergiler / 17.01.2021-22.01.2021, Bi’Şeysiz-ler..1 Sanal Sergisi, Akdora Sanat Galerisi Web Sayfası, Ankara.
 31. Ulusal Bireysel (kişisel) Sergiler / 11.01.2021-31.01.2021, Bi’Şeysiz-ler..2 Sanal Sergisi, Artsonline Web Sanat Galerisi, İzmir.

 

Artsonline'da Geçmiş Sergileri:

Video Klipler

Çalışmalarından Örnekler

Görüşünüz

ARTSONLINE WEB ART GALLERY – DORUK BİLİŞİM © 2020. Tüm Hakları Saklıdır.
Kişisel Verilerin Korunması